Sökning: "Kvällspress"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet Kvällspress.

 1. 1. En drakes bildval : En semiotisk bildanalys av Aftonbladets bildval på webben och i den tryckta tidningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Alice Göransson; Ellinor Eke-Göransson; [2019]
  Nyckelord :semiotic image analysis; media; journalism; images; newspaper; web; semiotisk bildanalys; medier; journalistik; bilder; kvällspress; webb;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the image selection in the swedish newspaper Aftonbladet during three days. We wanted to know what kind of images Aftonbladet choosed to publish in the printed newspaper and in the corresponding articles on the web. LÄS MER

 2. 2. Punk i media : En undersökning av punkens mottagande i svensk dags- och kvällspress mellan 1977 och 1980

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Michael Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tjuv, polis och bortglömda offer : En innehållsanalys av Helikopterrånet i svensk kvällspress mellan 2009 och 2010

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Rasmus Björe; Gustav Backlund; [2019]
  Nyckelord :Helicopter robbery; crime journalism; media and crime; framing theory; tabloid; Aftonbladet; Expressen; spectacular crime; police; victims; culprits;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine how Sweden’s two biggest tabloids, Aftonbladet and Expressen, frame spectacular crime and specifically how they covered the Helicopter robbery that occurred in 2009. We identified three main participants in the story, the police, the culprits and the victims. LÄS MER

 4. 4. Låt oss prata om psykisk ohälsa - En kvalitativ innehållsanalys av hur psykisk ohälsa framställs i kvällspress utifrån ett stigmaperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Ljungström; Sofia Hellgren; [2019]
  Nyckelord :Stigma process; content analysis; mental illness; media.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to achieve an understanding of how public media pictures mental illness with help from a stigma perspective. Throughout the investigation the Stigma Process by Link and Phelan (2001) has been used to understand and interpret the material acquired. LÄS MER

 5. 5. Samma sport, samma guld, olika kön : En studie om svensk kvällspress representation av SM-vinnande fotbollslag.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Felix Petersson; Filip Edvardsson; [2019]
  Nyckelord :Football; Aftonbladet; gender; discourse analysis; equality; women; male; athletes; journalism; sport;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how the biggest newspaper in Sweden, Aftonbladet, represent female and male football. The question examined was: How has the representation of the Swedish SM-winners in men vs women's football changed over the last decade?   We made a discourse analysis of 16 news articles from two different time periods. LÄS MER