Sökning: "Kvällspress"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet Kvällspress.

 1. 1. På vinst och förlust - En kvalitativ textanalys om svensk kvällspress rapportering om svenska bidrag i Eurovision Song Contest

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Victor Hultgren; Erik Nilsson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Eurovision Song Contest; Anna Bergendahl; Loreen; Aftonbladet; Expressen; national identity; success; failure;

  Sammanfattning : For Swedes it is easy to feel national pride, at least when it comes to Eurovision SongContest. The Swedish entry has won six times. Only Ireland has a better record. Thesuccess seems to interest Sweden since approximately three million of its inhabitantsare watching the international music competition every year. LÄS MER

 2. 2. Mördade kvinnor och mordmisstänkta män : En studie om hur svensk press porträtterar kvinnliga mordoffer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Ruth Kajsa Malmborg; Matilda Lund; [2018]
  Nyckelord :female murder victims; victim blaming; newspapers; tabloid press; kvinnliga mordoffer; kvällspress; dagspress; skuldbeläggning;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate how female murder victims are portrayed in Swedish newspapers. By analyzing how the murder of the two Swedish women, Tova Moberg and Kim Wall, are portrayed in four of Sweden’s biggest newspapers; Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet we aim to understand if, and how, they differ. LÄS MER

 3. 3. Sanning eller sensation? : En kvalitativ jämförelse av SVT Nyheter och Aftonbladets rapportering av mordfall

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Rebecca Albemo; Nils Wilhelmsson; Leo Forsberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka hur rapportering av mordfall skiljer sig i SVT Nyheter och Aftonbladets webbrapportering. För att besvara vår frågeställning har vi utfört en kvalitativ textanalys med inslag av kritisk diskursanalys och gestaltningsteori, på två artiklar från vardera nyhetstjänst. LÄS MER

 4. 4. ”Det här är jag, jag är en riktig person” : En innehållsanalys över framställningen av transpersoner i kvällspressen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Sofie Falk; [2018]
  Nyckelord :Transperson; exkludering; kön och könsroller; media; heteronormativitet; utsatthet; diskriminering;

  Sammanfattning : Om kön är något man föds in i eller om det är något som man genom egna upplevelser och val utvecklar är något som går att diskutera. Hur framställningen av transpersoner har sett ut genom tiderna har varierat allt från att vara sociala och medicinska avvikelser till en utsatt och diskriminerad grupp i samhället. LÄS MER

 5. 5. Huvudsaken är att du gjorde ditt bästa : En jämförande studie i hur ett kvinnligt respektive manligt misslyckande i landslagsfotboll framställs i kvällspress

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Max Lundberg; Tobias Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :Football; Critical discourse; National football; hegemony; Masculinity; Gender; Tabloids;

  Sammanfattning : The Main Thing is that You did Your Best - a comparative study about how a male respectively a female failure from Swedish national teams in football is portrayed in tabloids aims to examine how Swedish tabloid is influenced by current societal ideologies in their portraying of failures performed by the male respectively the female national team in football. To examine this, the study uses three main theories with perspectives considering power-settings in society. LÄS MER