Sökning: "Kvadratiskt tvärsnitt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kvadratiskt tvärsnitt.

 1. 1. Energipålar - Termiskt responstest på prefabricerad energipåle i betong

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Simon Carlsson; [2015]
  Nyckelord :slagna pålar; termisk grundläggning; prefabricerad; termiskt responstest; energipåle; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Energy piles are deep foundation piles combined with collector pipes. They are used as vertical ground heat exchangers, and have been used since the 1980s in Central Europe and frequently in England. LÄS MER

 2. 2. Glödskalsrensning på göt med varierande tvärsnitt

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Mattias Oppitz; [2015]
  Nyckelord :scale; primary scale; descale; descaling; oxide; oxidation; ingot; high-pressure; water; glödskal; glödskalsrensning; oxid; oxidering; göt; högtrycksvatten;

  Sammanfattning : På Ovako i Hofors, framställs stål via götgjutning. Göten har ett kvadratiskt tvärsnitt som varierar mellan 300 och 700 mm. Dessa transporteras från stålverket, till valsverket för uppvärmning. Varpå de varmvalsas till färdiga ämnen. LÄS MER

 3. 3. Bucklingsanalys av spannmålssilo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Magnus Calestam; Johan Wedin; [2013]
  Nyckelord :Silo; buckling; analysis; finite element method; FEM; Whete; grain; Janssen; Eurocode; EN1991-4; EN 1991 4; EN 1991-4; Rotter; Ayuga; Goodey; Calestam; Wedin; Magnus Calestam; Johan Wedin; Pro Engineer; CAD; Engineering; Högskolan i Skövde; HIS; Skövde; cross section; Dimension; corrugated sheet; sheet; plane sheet; Silo; buckling; finita elementmetoden; FEM; vete; spannmål; Janssen; Eurokod; EN1991-4; EN 1991 4; EN 1991-4; Rotter; Ayuga; Goodey; Calestam; Wedin; Magnus Calestam; Johan Wedin; Pro Engineer; CAD; Maskiningenjör; Högskolan i Skövde; HIS; Skövde; Kvadratiskt tvärsnitt; Dimensionering; Korrugerad vägg; plåt; slät vägg;

  Sammanfattning : Spannmål med varierande fuktighetsgrad kan lagras i kvadratiska silor med väggelement bestående av korrugerad plåt. Då det lagrade spannmålet ska tömmas har det fuktiga spannmålet en tendens att fastna på väggarna, vilket medför att spannmålet i efterhand måste avlägsnas manuellt. LÄS MER