Sökning: "Kvalitè"

Visar resultat 1 - 5 av 1586 uppsatser innehållade ordet Kvalitè.

 1. 1. Possible sugar substitutes to reduce sugar in bread : without affecting taste and quality

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Elin Forslund; [2023]
  Nyckelord :bread; sugar substitute; sugar reduction; inulin; oligofructose; amyloglucosidase; glucoamylase; dough; wheat dough; clean label;

  Sammanfattning : The World Health Organization (WHO) is recommending a reduction of added sugars in food to decrease non-communicable diseases. This study was made in a collaboration with the bread company Pågen, who wants to reduce the added sugar, sucrose, to meet the recommendations from WHO and the consumer's wishes for less sugar in bread. LÄS MER

 2. 2. Att vårda äldre personer med depression eller depressiva symtom : Sjuksköterskans upplevelser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Sarah Ekman; Malin Andersson; [2023]
  Nyckelord :Depression; depressive symptoms; experiences; nurse; older people; Depression; depressiva symtom; sjuksköterska; upplevelser; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression och depressiva symtom ökar i samhället och blir allt vanligare bland befolkningen, framför allt bland äldre personer. Det har påvisats att depression är en vanlig följdsjukdom till kroppsliga sjukdomar, som ofta kommer parallellt med åldern. LÄS MER

 3. 3. Valet av streamingtjänster : Vilka faktorer har störst påverkan på konsumenters intention att behålla en streamingtjänst?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Carlsson; Mahmoud Khwaiter; [2023]
  Nyckelord :Streamingtjänster; upplevt värde; emotionellt värde; socialt värde; funktionellt värde; monetärt värde; användarvänlighet;

  Sammanfattning : Då marknaden för streamingtjänster för film och serier växt markant de senaste åren har intresset ökat för att förstå vad som motiverar konsumenter att prenumerera på och behålla en streamingtjänst framför andra. Studien ämnar undersöka vilka faktorer som är av störst betydelse i konsumenters val av streamingtjänst, samt undersöka vilka dimensioner av upplevt värde som har en positiv påverkan på intentionen att behålla en tjänst. LÄS MER

 4. 4. Intention - beteende gapet: När intentionen förlorar sin slagkraft

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Förare; Hanna Bielke; Sara Slättberg; [2023]
  Nyckelord :Intention-beteende gap; Theory of Planned Behavior; Hållbar klädkonsumtion; Barriärer; Second hand; Upcycling; Köpprocessen; Konsumentbeteende.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Intention - beteende gapet: När intentionen förlorar sin slagkraft Seminariedatum: 11-01-2023 Ämne/Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i Marknadsföring, Kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Hanna Bielke, Ellen Förare och Sara Slättberg. Handledare: Lars Carlman. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetscertifiering : effekter på värdekedjan av byggmaterial

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Sofia Andersson; [2023]
  Nyckelord :effekter på värdekedjan; fallstudie; frivilliga hållbarhetscertifieringar för byggnader i Sverige; hållbar utveckling; ; standarder;

  Sammanfattning : En av vår tids stora utmaningar handlar om att möta klimatkrisen och ökade krav på levnadsstandard hos en växande global befolkning. Allt fler flyttar från rurala till urbana områden, vilket pressar bostadsmarknader världen över. LÄS MER