Sökning: "Kvalité inom vården"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Kvalité inom vården.

 1. 1. Hur påverkar arbetsrelaterad stress vårdkvaliteten? : Utgående från sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Wengelin; Dorina Papazoglou; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Stress är en reaktion i kroppen när vi som människor utsätts för exempelvis utmaning, hot eller när det ställs höga krav som skall uppfyllas. Detta är något som kan ske även på en arbetsplats, så kallad arbetsrelaterad stress. LÄS MER

 2. 2. Molntjänster inom svensk hälso och sjukvård : En kvantitativ undersökning av svenska befolkningens sentiment mot lagring i molntjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Kasper Löf; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige har som mål att vara världsledande inom e-hälsa vid år 2025, något som fått namnet e-hälsa 2025. En viktig del av e-hälsa 2025 är införandet av molntjänster inom Sveriges hälso- och sjukvård, då molntjänster kan bidra med högre kvalité på vården, ge medborgare bättre vård, minska vårdkostnader, öka effektiviteten, bidra till informationsdelning och minska koldioxidutsläppen. LÄS MER

 3. 3. Arbetsledning och arbetsmiljö under en pandemi : En intervjustudie med ledare i kommunal vård- och omsorgsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Palmér; Veronica Udd; [2022]
  Nyckelord :kommunikation; samverkan; arbetsledning; covid;

  Sammanfattning : Covid- 19 är en pandemi som spridit sig över hela världen och genom dess spridning har den kommunala vården och omsorgen påverkats genom restriktioner, skyddsutrustning och smittspårningar. Arbetet i kommunal vård och omsorg ska utföras med god kvalité och bidra till en meningsfull vardag för de som är i behov av de insatser som ges. LÄS MER

 4. 4. Transpersoners erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvården : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Alexander Karlsson; Olivia Lööv; [2022]
  Nyckelord :Discrimination; Health Care; Professional-Patient Relations; Stigmatization; Transgender Persons; Bemötande; Diskriminering; Hälso- och sjukvården; Stigmatisering; Transpersoner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner har betraktats som en marginaliserad och utsatt grupp i samhället. Det har framkommit exempel på diskriminering och stigmatisering från samhällsstrukturer och normer. Både från omgivningen och internaliserat. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKORSUPPLEVELSER AV ATT VÅRDAPATIENTER I PALLIATIV VÅRD : Allmän litteraturöversikt.

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Saida Ruzijeva; Matea Hrgic; [2022]
  Nyckelord :Anhöriga; palliativ vård; patienter; sjuksköterskans upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lindring av lidandet och främjandet av patienternas livskvalité ska vara i fokus inom den palliativa vården. Sjuksköterskors ansvar är att bemöta patienter och deras anhöriga med respekt och skapa den goda kommunikationen tidigt i bemötandet. För att omhändertagande av patienten ska ske fördelaktigt för alla parter. LÄS MER