Sökning: "Kvalité"

Visar resultat 1 - 5 av 1572 uppsatser innehållade ordet Kvalité.

 1. 1. Balansbrädans effekt på balansen jämfört med styrketräning, och balansbräda i kombination med styrketräning, vibrationer, samt kinesiotejp, hos individer med kronisk fotledsinstabilitet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Axel Molin; Samuel Svensson; [2023]
  Nyckelord :Wobble board; strength training; resistance band; proprioception; chronic ankle instability; dynamic balance; static balance;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tio till tjugo procent av akuta skador på ligamenten kring fotleden resulterar ikronisk fotledsinstabilitet, vilket innebär en instabilitetskänsla, stukningstendens, smärta ochsvullnad i fotleden. Det är värdefullt att som fysioterapeut ha kunskap om vilkenrehabiliteringsmetod som förbättrar balans i syfte att öka stabiliteten i foten. LÄS MER

 2. 2. Förtroendeskapande genom kommunikation under Covid-19 - En kvantitativ studie om hur kommunikationen påverkar förtroendet för en organisation under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Friberg; Marcus Norberg; [2022-02-16]
  Nyckelord :förtroende; kvantitet av kommunikation; kvalite av kommunikation; kriskommunikation; Covid-19;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga sambandet mellan organisationers kommunikation och förtroendet för organisationer under Covid-19 pandemin. Studien utgår ifrån följande frågeställning: Hur påverkar organisationens kommunikation medlemmarnas förtroende för organisationen under Covid-19 pandemin? Studien är kvantitativ med en hypotetisk deduktiv karaktär, två hypoteser har formulerats utifrån tidigare forskning för att besvara forskningsfrågan. LÄS MER

 3. 3. Exploring Dynamic Production Cost and Total Cost of Ownership to Support Purchasing Strategy

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Maisha Mulk; Julia Sörensen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The continued rise of EVs, as well as other industries seeking to electrify, will necessitate a capacity of LIB cells that are more than tripled by 2030. As LIB cell customers are demanding cheaper, and customized cells with high quality, requires LIB producers to lower their LIB production cost. LÄS MER

 4. 4. Machine Learning for Improving Detection of Cooling Complications : A case study

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :William Bruksås Nybjörk; [2022]
  Nyckelord :Temperature controllable containers; Machine Learning; imbalanced data; data analysis; noisy labels; feature engineering; threshold tuning;

  Sammanfattning : The growing market for cold chain pharmaceuticals requires reliable and flexible logistics solutions that ensure the quality of the drugs. These pharmaceuticals must maintain cool to retain the function and effect. Therefore, it is of greatest concern to keep these drugs within the specified temperature interval. LÄS MER

 5. 5. Multiplikativt tänkande : En kvalitativ studie om hur elever i årskurs 3 väljer att lösa divisionsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nariman Salame; Linnea Arvén; Fitore Bislimi; [2022]
  Nyckelord :Matematik; division; multiplikativt tänkande; lösningsstrategier; årskurs 3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vilka lösningsstrategier elever i årskurs 3 väljer att använda i division med hjälp av forskning. Studien syftar även till att redogöra kopplingar till elevernas multiplikativa tänkande och ta reda på om det finns samband mellan brister i division och brister i det multiplikativa tänkandet. LÄS MER