Sökning: "Kvalitativ innehållsanalys demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Kvalitativ innehållsanalys demokrati.

 1. 1. Etiska perspektiv i läroböcker – en kvalitativ innehållsanalys av läroböcker i samhällskunskap och religionskunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Helena Makkonen Schöndell; [2019-10-08]
  Nyckelord :Etik; moral; läroböcker; pliktetik; omsorgsetik; rättvisa; omsorg;

  Sammanfattning : Vad innebär det att leva i ett samhälle som är socialt hållbart? Dess invånare kan förvänta sigatt leva ett gott liv med god hälsa. Detta samhälle är präglat av jämställdhet, jämlikhet, högtolerans och att människors lika värde spelar stor roll. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteratur på schemat

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annika Husak; [2019-07-02]
  Nyckelord :skönlitteratur; litteraturläsning; läroplanen; svenskämnet kursplanen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan kursplanen i svenska och lärares undervisning i svenskämnet när det kommer till skönlitteratur. Frågeställningarna som studien utgår ifrån är hur skönlitteraturens skrivs ut i kursplanen i svenska för grundskolans tidigare år, 1-3, vad fem lärare som arbetar i F-3, anser betydelsefullt för elevers lärande när det kommer till skönlitteratur samt hur kursplanens skrivningar och lärarnas åsikter förhåller sig till varandra. LÄS MER

 3. 3. Politicians in the Media - A Qualitative Analysis of Swedish political leaders in Dagens Nyheter and SVT

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Gustaf Rossi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här magisteruppsatsen är att förstå vilken roll medierna har i en demokrati genom hur de konstruerar identiteterna på landets ledare. Metoderna som användes var en Kvalitativ innehållsanalys kombinerat med en Kritisk diskursanalys (CDA). LÄS MER

 4. 4. ”Det är inte svårt att älska Europa. Men det är riktigt svårt att älska EU.” : En kvalitativ innehållsanalys av Sverigedemokraternas framställning av Europeiska Unionen mellan två Europaparlamentsval.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Sandra Karlsson; Irma Lundin; [2019]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; EU; Sverigedemokraterna; Europaparlamentsval; populism; radikalhöger; högerextremism;

  Sammanfattning : Sverigedemokraterna har på kort tid lyckats etablera sig i Sveriges riksdag och är därför i högsta grad delaktig i den samtida politikens utformning. Precis som Sverigedemokraterna har likasinnade partier fått ökat stöd i större delen av Europa och har numera större möjligheter att kunna påverka EU:s utformning. LÄS MER

 5. 5. Att prata rätt, att skapa rätt – En kvalitativ innehållsanalys av den finska eutanasidebatten och medborgainitiativets roll som ett deliberativdemokratiskt verktyg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Meri Djerf; [2019]
  Nyckelord :Finland; deliberativ demokrati; demokrati; medborgarinitiativ; dödshjälp; eutanasi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER