Sökning: "Kvalitativ innehållsanalys genus"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade orden Kvalitativ innehållsanalys genus.

 1. 1. De könsambivalenta fotbollsspelarna i sociala medier : En kvalitativ tematisk innehållsanalys och en semiotisk analys

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lovisa Hultgren; [2023]
  Nyckelord :representation; gender; social semiotics; football; instagram; representation; genus; socialsemiotik; fotboll; instagram;

  Sammanfattning : Sport coverage is a large part of the traditional media's content, and soccer is the sport that is covered the most. Today, social media offers a new arena where football is monitored, and football clubs now have the opportunity to construct their own coverage. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors representation i tv-spel : En studie om genus i Elden Ring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Eriksson; Elin Nordström; [2022]
  Nyckelord :Medievetenskap; kommunikationsvetenskap; Tv-spel; HiG; Genus; Elden Ring; kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka moderna tv-spel utifrån ett feministiskt perspektiv. Hur mycket misogyni finns det och hur uttrycker det sig i så fall. LÄS MER

 3. 3. "Dra åt helvete, Klädkodskollar" : ­En kvalitativ innehållsanalys av Jennifer Mathieus Moxie och hur den kan användas i ett värdegrundsarbete med fokus på feminism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Nellie Kullbor; [2022]
  Nyckelord :Gender; Young Adult Literature; Fundamental Values in School; Jennifer Mathieu; Genus; Ungdomsromaner; Litteratursamtal; Värdegrund i Skolan; Jennifer Mathieu;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa hur litteratur kan användas i ett integrerat värdegrundsarbete i svenskundervisning på gymnasiet, utifrån exemplet Jennifer Mathieus roman Moxie (2021), med fokus på jämställdhet mellan könen. Genom att analysera romanen utifrån genus- och feministisk teori har värdefulla delar ur romanen lyfts fram. LÄS MER

 4. 4. Champions League och jämställdhet inom media : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys om representation av dam- och herrfotbollen i Dagens Nyheter och Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Filip Barkman; Magnus Brodin; [2022]
  Nyckelord :Bildanalys; Champions League; fotboll; genus; gestaltning; kommersialiseringsteorin.;

  Sammanfattning : Studien undersöker och jämför hur Dagens Nyheter och Aftonbladet skrivit om damfotboll kontra herrfotboll, säsongerna 2015/16 och 2020/21. Utgångspunkten för studien har varit att undersöka Champions League. Studien har en kvantitativ del, en kvalitativ del och även en kortare del där intervjuer gjorts. LÄS MER

 5. 5. Dags att tackla frågan om tacklingar inom damhockeyn : En kvalitativ studie angående attityderna till regelskillnaderna mellan dam- och herrhockeyn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Magdalena Larsson; Holkedahl Emilia; [2022]
  Nyckelord :Genus; mansdominerad; sport; könsmönster; hjärnskakning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka inställningar och upplevelser damhockeyspelare på elitnivå i Sverige har till regelskillnaderna mellan dam- och herrhockey. Med fokus på damspelarnas syn på regelskillnaderna, hur damhockeyn påverkats av regelskillnaderna samt vad ett eventuellt införande av tacklingar i damhockeyn skulle leda till. LÄS MER