Sökning: "Kvalitativ innehållsanalys läkemedel"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden Kvalitativ innehållsanalys läkemedel.

 1. 1. Upplevelser av att leva med migrän : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julie Nsereko; Mathilde Wodjolo Djamba; [2022]
  Nyckelord :Livserfarenhet; migrän; patienter; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nästan 10% av världens befolkning diagnostiseras med migrän som karakteriseras av en pulserande huvudvärk som uppträder anfallsvis. Bakomliggande orsak till migrän är idag inte helt klarlagt men ärftliga mekanismer spelar en stor roll. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelse av att leva med ett transplanterat hjärta : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Hansson; Lisa Pauloff; [2022]
  Nyckelord :Hjärttransplantation; upplevelser; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hjärttransplantation är ett kirurgiskt ingrepp som utförs som en sista åtgärd vid svår hjärtsjukdom. Efter hjärttransplantationen finns risk för komplikationer och transplantationen kräver en livslång behandling med läkemedel. Patienternas upplevelser är därför viktiga att ta hänsyn till. LÄS MER

 3. 3. ”Vi möter polyfarmaci dagligen” : En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av polyfarmaci

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Lundberg Carlsson; Mallin Streling; [2022]
  Nyckelord :Erfarenheter; hemsjukvård; intervjustudie; polyfarmaci; sjuksköterska; äldre personer;

  Sammanfattning : Abstract (Sammanfattning) Bakgrund: Polyfarmaci är ett växande problem i samhället för den äldre personen. Äldre personer har en ökad känslighet för läkemedel på grund av åldersförändringar, vilket leder till en ökad risk för läkemedelsrelaterade problem som biverkningar och interaktioner. LÄS MER

 4. 4. När kroppen sviker : En kvalitativ litteraturstudie om patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnea Sjödahl; [2022]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en global och livslång sjukdom som medför symptom som förändrar livssituationen. Fysiska och känslomässiga påfrestningarna visar sig vara faktorer som försvårar vardagen. Samsjuklighet av andra sjukdomar är vanligt förekommande och bidrar till ökade risker att dö. LÄS MER

 5. 5. En riskfylld resa : Intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av att transportera kritiskt sjuk patient intrahospitalt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Christopher Larsson; Jenny Persson; [2022]
  Nyckelord :Experience; Intensive care nurse; Intensive care; Intrahospital transport; Patient safety; Erfarenhet; Intensivvårdssjuksköterska; Intensivvård; Intrahospital transport; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning har ofta behov av att genomföra undersökningar eller ingrepp som inte går att genomföra på intensivvårdsavdelningen. Vid dessa tillfällen behöver patienten transporteras intrahospitalt. LÄS MER