Sökning: "Kvalitativ innehållsanalys statsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Kvalitativ innehållsanalys statsvetenskap.

 1. 1. Moderaternas förändring i migrationspolitiken 2014-2021 : En kvalitativ innehållsanalys om Moderaternas förändring i migrationspolitiken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hendel David; [2022]
  Nyckelord :Statsvetenskap; Moderaterna; Migrationspolitiken; Fallstudie; Kvalitativ innehållsanalys; Rationalistisk förklaringsmodell;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Svenskt försvar - mot vad? : En kvalitativ innehållsanalys på Försvarsberedningens rapporter från 1999 och 2019 för att undersöka skillnader i hotbildsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Johan Brorsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden is investing heavily into its military capability since Sweden’s immediate area is experiencing a detoriating security situation. At the same time several new threats in different areas have complicated the classic threat perception as we have seen a rise of terrorism, climate change, cyber threats and hybrid warfare. LÄS MER

 3. 3. Kristdemokraterna, ett feministiskt parti? : En kvalitativ innehållsanalys av Kristdemokraternas jämställdhetspolitik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Magdalena Szleg; [2021]
  Nyckelord :Kristdemokraterna; konservativ feminism; feministiskt parti; feminism; statsvetenskap; kristdemokrati; kristdemokratisk; konservatism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. FN:s roll i världen: Risk och krishantering : En kvalitativ innehållsanalys av R2P och FN:s roll i Syrien och Libyen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Mohammad Ramadan; [2021]
  Nyckelord :Syria; Libya; the Arab Spring; R2P; the United Nations and the UN Security Council; Syrien; Libyen; Arabiska våren; R2P; Förenta Nationerna och FN:s säkerhetsråd;

  Sammanfattning : In the era of the Arab Spring, the people of Libya and Syria have fought for freedom and democracy. This essay aims to examine and analyze how The United Nations Security Council works to solve international problems in the world. LÄS MER

 5. 5. Moderaternas Tomas Tobé & Vänsterpartiets Malin Björks förhållningssätt till partiernas valmanifest inför Europaparlamentsvalet 2019

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Elisabeth Schor Radeborn; Filip Carl David Almqvist; [2021]
  Nyckelord :Statsvetenskap; Frontex; Moderaterna; Vänsterpartiet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studiens frågeställning bygger på syftet att undersöka om det finns ett samband mellan hur en moderat och en vänsterpartistisk EU-parlamentariker uttalar sig i frågan om Frontex och EU:s gränskontroll gentemot vad som står i deras valmanifest till Europaparlamentsvalet 2019. För att få ett så bra underlag som möjligt till att besvara frågeställningen används en jämförande kvalitativ innehållsanalys för att analysera de två olika valmanifesten och fem olika debattartiklar skrivna av Vänsterpartiets europaparlamentariker Malin Björk och Moderaternas europaparlamentariker Tomas Tobé. LÄS MER