Sökning: "Kvalitativ textanalys svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 588 uppsatser innehållade orden Kvalitativ textanalys svenska.

 1. 1. Statskupp - Fascisterna marscherar mot Rom! : En kvalitativ textanalys av svenska tidningars nyhetsrapportering om fascisternas maktövertagande i Italien 1922

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Måns Axelsson; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skrivdiskurser i kursen svenska som andraspråk 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Johanna Piel; [2024]
  Nyckelord :skrivdiskurser; Ivanič; svenska som andraspråk; skrivundervisning; läroböcker;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera vilken skrivundervisning som presenteras för elever i kursen svenska som andraspråk 1 och därmed bidra med kunskap om vilken skrivundervisning som erbjuds eleverna. Mer specifikt undersöks, med stöd i Ivaničs (2004) skrivdiskurser och med kvalitativ textanalys, på vilket sätt skrivdiskurser är framträdande i läroböcker för kursen. LÄS MER

 3. 3. ”Det finns inga läkarintyg som visar att han är heterosexuell” : En kvalitativ textanalys av svenska tidningarnas artiklar berörande Nils Quensel i samband med Kejneaffären under 1950-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Heljemo; [2024]
  Nyckelord :Nils Quensel; Kejneaffären; homosexualitet; heteronormativitet; svenska tidningar; media; mediepåverkan; svenska pressen;

  Sammanfattning : The purpose with this essay has been to analyze and discuss how Nils Quensel in conjunction with the Kejne-affair was portrayed in Swedish newspaper articles during the 1950’s, and also to show how the heteronorm is expressed in the articles' portrayals of Quensel. The essay has used a qualitative text analysis as a method. LÄS MER

 4. 4. Språkattityder i läromedel för gymnasieskolan : En analys av läromedel i svenska och historia ur ett transspråkande perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alicia Broman Tengvall; [2024]
  Nyckelord :Transspråkande; språkattityder; läromedel; gymnasieskolan; monospråkighet; flerspråkighet; undervisning;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar mono- fler- och transspråkande attityder i läromedel för gymnasieskolan. De läromedel som ligger till grund till analysen är läroböckerna Människans texter språket (Sjöstedt, Bengt & Jeppsson, Tomas 2011) vilken används i svenskämnet samt Historia 1b: Den lilla människan och de stora sammanhangen (Långström, Sture et. LÄS MER

 5. 5. “Om du väljer att leva efter kvinnors värden, får du betala vad det kostar.” : narrativ om självförverkligande inom svenska MGTOW

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Robin Baggieri; [2024]
  Nyckelord :MGTOW; Flashback Forum; misogyni; internetrörelser; narrativ; manosfären.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utforska hur de som tillskriver sig till MGTOW:s filosofi på Flashback Forum formar de narrativ som motiverar dem att åtminstone i sinnet överge kvinnor. Det är ett försök att förstå de psykologiska aspekterna samt filosofins natur som sprungen ur internet ligger i centrum. LÄS MER