Sökning: "Kvalitativ vetenskaplig metod"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden Kvalitativ vetenskaplig metod.

 1. 1. Att vänta och föda barn under Coronapandemin : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Magdalena Henryson Snöberg; Linda Pellergry; [2021]
  Nyckelord :Coronavirus pandemic; Covid-19; Experiences; Parents; Partner; Coronapandemin; Covid-19; Erfarenheter; Föräldrar; Partner;

  Sammanfattning : Background: In 2020 the world was hit by the Coronavirus pandemic and the WHO issued information on how to diminish global virus spreading. In Sweden new rules and regulations concerned among other social sectors maternity and childbirth care. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av bemötandet i vården i samband med endometrios : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mikaela Falk; Matilda Larsson; [2021]
  Nyckelord :Dysmenorrhea; Dyspareunia; Encounter; Endometriosis; Experience; Healthcare; Person-centred care; Bemötande; Dysmenorré; Dyspareuni; Endometrios; Hälso- och sjukvården; Personcentrerad omvårdnad; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Endometrios är en hormonberoende sjukdom vilken påverkar kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen kan manifesteras genom symtom som tillexempel mensvärk, samlagssmärta. LÄS MER

 3. 3. Tidig selektering – varför och hur? : En kvalitativ studie om urval till Stockholms fotbollsakademier

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Hannes Grönblad; Mattias Strömberg; [2021]
  Nyckelord :tidig selektering; fotboll; akademi; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar – Syftet var att undersöka selektering inom ungdomsfotbollen i Stockholm. I synnerhet ville vi undersöka motiven och genomförandet av tidig selektering inom akademiverksamheter. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans och patientens upplevelse och erfarenhet vid smärta och läkemedelsberoende inom sjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Michelle Rydin; Loke Claesson; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Nurse; Opioids; Pain; Patient; Substance Use Disorder; Läkemedelsberoende; Opioider; Patienter; Sjuksköterskan; Smärta; Upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Smärta är en individuell och subjektiv upplevelse och den vanligaste orsaken till att människor uppsöker sjukvården. Att leva med långvarig smärta påverkar människans livskvalitet. Missbruk av beroendeframkallande läkemedel ökar och är idag ett globalt folkhälsoproblem. LÄS MER

 5. 5. Kost och typ 2-diabetes : En litteraturstudie om följsamhet av kostråd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nils-Johan Lindborg; Shokofe Rezai; [2021]
  Nyckelord :Typ 2-diabetes; Dietterapi; Patientföljsamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom som leder till komplikationer i olika delar av kroppen. Egenvård genom kostförändringar minskar risken för komplikationer. Följsamheten av kostråd brister dock ibland. En viktig uppgift för sjuksköterskan är att främja egenvården hos patienter med typ 2-diabetes. LÄS MER