Sökning: "Kvalitativa intervjuer magisteruppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Kvalitativa intervjuer magisteruppsats.

 1. 1. Utmaningar vid granskning av hållbarhetsrapporter : En kvalitativ studie om utmaningar som hållbarhetsspecialister ställs inför vid granskning av hållbarhetsrapporter.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Merna Naomi; Zaid Waleed; [2021]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; hållbarhetsspecialister; komfortteori; legitimitets teori; bedömning och arbetsprocesser;

  Sammanfattning : Datum 2021-05-31 Nivå: Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp  Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola Författare:               Merna Naomi                                 Zaid Waleed                                  98/05/27                                         89/04/11         Titel:  Utmaningar vid granskning av hållbarhetsrapporter - En kvalitativ studie om utmaningar som hållbarhetsspecialister ställs inför vid granskning av hållbarhetsrapporter. Handledare: Esbjörn Segelod Nyckelord: Hållbarhetsrapportering, hållbarhetsspecialister, komfortteorin, legitimitets teori, bedömning och arbetsprocesser. LÄS MER

 2. 2. ÄR AI NYCKELN TILL EN LIKVÄRDIG REKRYTERING? : - En kvalitativ studie om hur artificiell intelligens påverkar diskriminering och fördomar under rekryteringsprocessen.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ibrahim Samo; Metin Ömansson; [2020]
  Nyckelord :Diskriminering; fördomar; omedvetna fördomar; rekryteringsprocess; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Datum: [2020-06-02] Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare: Ibrahim Samo & Metin Ömansson Titel: ÄR AI NYCKELN TILL EN LIKVÄRDIG REKRYTERING? - En kvalitativ studie om hur artificiell intelligens påverkar diskriminering och fördomar under rekryteringsprocessen. Handledare: Klara Regnö Nyckelord: Diskriminering, fördomar, omedvetna fördomar, rekryteringsprocess, artificiell intelligens Frågeställningar: - Vilka möjligheter, relaterat till diskriminering, uppstår genom användandet av AI under rekryteringsprocessen?- Vilka utmaningar, relaterat till diskriminering, uppstår genom användandet av AI under rekryteringsprocessen? Syfte: Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur AI-teknik påverkar diskriminering och fördomar under rekryteringsprocessen. LÄS MER

 3. 3. ÄR AI NYCKELN TILL EN LIKVÄRDIG REKRYTERING? : - En kvalitativ studie om hur artificiell intelligens påverkar diskriminering och fördomar under rekryteringsprocessen.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ibrahim Samo; Metin Ömansson; [2020]
  Nyckelord :Diskriminering; fördomar; omedvetna fördomar; rekryteringsprocess; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Datum: [2020-06-02]  Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare: Ibrahim Samo Metin Ömansson Titel: ÄR AI NYCKELN TILL EN LIKVÄRDIG REKRYTERING? - En kvalitativ studie om hur artificiell intelligens påverkar diskriminering och fördomar under rekryteringsprocessen. Handledare: Klara Regnö Nyckelord: Diskriminering, fördomar, omedvetna fördomar, rekryteringsprocess, artificiell intelligens Frågeställningar: - Vilka möjligheter, relaterat till diskriminering, uppstår genom användandet av AI under rekryteringsprocessen? - Vilka utmaningar, relaterat till diskriminering, uppstår genom användandet av AI under rekryteringsprocessen? Syfte: Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur AI-teknik påverkar diskriminering och fördomar under rekryteringsprocessen. LÄS MER

 4. 4. MNEs management of CSR in subsidiaries : A multiple case study in Business Management

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Sophia Agebratt; Ellen Khoushaba; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Multinational Enterprise MNE ; subsidiary; management;

  Sammanfattning : Abstract -   Background: Corporate social responsibility (CSR) has been a concept related to corporations for decades and is still highly relevant. The concept has been developed throughout the years, resulting in an extensive concept. LÄS MER

 5. 5. Anställdas motivation och belöningssystem som en påverkande faktor : - en fallstudie om Bemanna AB

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emina Helic; Emmy Ahlqvist; [2018]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; Inre motivation; Yttre motivation; Belöningssystem; Bemanningsföretag; Internt anställda;

  Sammanfattning : Titel: Anställdas motivation och belöningssystem som en påverkande faktor - en fallstudie om Bemanna AB Författare: Emina Helic & Emmy Ahlqvist Nivå: Magisteruppsats, 30 hp Nyckelord: Arbetsmotivation, Inre motivation, Yttre motivation, Belöningssystem, Bemanningsföretag, Internt anställda. Bakgrund: Personalstyrka beskrivs vara ett företags största och svåraste kostnad att kontrollera, vilket är synbart i bemanningsbranschen som är omtalad för en 40% högre personalomsättning än övriga branscher. LÄS MER