Sökning: "Kvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 6551 uppsatser innehållade ordet Kvalitet.

 1. 1. Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Josefin Johansson; Kristin Braw; Malin Andersson; [2024-02-27]
  Nyckelord :Systematiskt kvalitetsarbete; likvärdighet; kvalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och få en bild av hur det systematiska kvalitetsarbetet utförs på olika förskolor och hur det påverkar kvaliteten för en likvärdig förskola. Problemet som vi studerat är att det är stor tolkningsbarhet av styrdokumenten på förskolan vilket påverkar utbildningen. LÄS MER

 2. 2. Makthierarki - hur påverkar den kvaliteten?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Isac Andersson; William Quist; [2024-02-21]
  Nyckelord :Makthierarki; Lärare i fritidshem; Samverkan; Frontlinjebyrykrati; Kvalitet; Arbetsuppdrag.;

  Sammanfattning : Yrket lärare i fritidshem är det läraryrket som är den mest fristående och frigående av alla lärarpositioner. Detta kommer med sina problem, till exempel att deras planeringstid går till att hjälpa andra lärare istället för att utveckla fritidshemmet. LÄS MER

 3. 3. Viktreduktion inför IVF – påverkan på födelsetal och graviditetstal hos kvinnor med obesitas En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Matilda Gunnarsson; Sophia Lücke; [2024-02-09]
  Nyckelord :fertilization in vitro; weight loss; infertility; obesity; live birth rate; pregnancy rate; in vitro fertilisering; viktnedgång; infertilitet; obesitas; födelsetal; graviditetstal;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med den här systematiska litteraturöversikten var att undersöka evidensen för om en viktnedgångsbehandling genom energireducerad kost, med eller utan tillägg av fysisk aktivitet, inför in vitro-fertilisering (IVF) hos kvinnor med obesitas har en påverkan på födelsetal och graviditetstal. Metod Litteratursökningen genomfördes i databaserna Pubmed och Scopus den 23 januari 2023. LÄS MER

 4. 4. Står du dig verkligen på havregrynsgröt? En systematisk översikt som undersöker energiintaget vid lunch efter havregrynsgröt till frukost

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofia Bohman; Klara Broman; [2024-02-09]
  Nyckelord :Oats; breakfast; energy intake; Havre; frukost; energiintag;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med följande systematiska litteraturöversikt var att undersöka det vetenskapliga underlaget av effekten på energiintaget vid lunch efter ett intag av havregrynsgröt till frukost jämfört med annan frukost. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och Scopus den 20 mars 2023. LÄS MER

 5. 5. KONTRASTERANDE VÄGAR TILL EKONOMISK TILLVÄXT En jämförande studie av utländska direktinvesteringars inverkan i Serbien och Montenegro

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Toni Lijesnic; [2024-02-06]
  Nyckelord :Utländska direktinvesteringar; BNP per capita; Sysselsättningsgraden; Montenegro; Serbien; Institutionell kvalitet; Spill-over effekter;

  Sammanfattning : Foreign direct investment (FDI) is widely regarded as a significant catalyst for economic development especially in emerging and developing economies. While previous research has found different effects from foreign direct investments in different countries this study aims to explore the varying effects of FDI in Serbia and Montenegro. LÄS MER