Sökning: "Kvalitetsarbete i praktiken"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Kvalitetsarbete i praktiken.

 1. 1. FAKTORER SOM PÅVERKAR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET I FÖRSKOLAN

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Cecilia Hansson; [2021-02-17]
  Nyckelord :lärande; kommunikation; organisation; ledarskap; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka och skapa en större förståelse för rektors/förskollärares/ barnskötarnas erfarenheter av ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. I fokus är vad som har genomförts i praktiken, vilka utmaningar och möjligheter de verksamma möter samt vilket stöd de har i det kollegiala arbetet samt av gällande styrdokument i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Dokumentationen spelar roll! : En litteraturstudie rörande förskolans dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Emma Björk Matkoski; [2021]
  Nyckelord :Didactics; Documentation; Literature review; Meaning-making; Preschool; Quality; Systematic quality work; Didaktik; Dokumentation; Förskola; Information; Kvalitet; Litteraturstudie; Meningsskapande; Praktik; Reflektion; Systematiskt kvalitetsarbete; Verksamhet;

  Sammanfattning : Det systematiska kvalitetsarbetet grundar sig i dokumentation av förskolans verksamhet och syftar till att säkerhetsställa förskolans måluppfyllelse. Syftet är att undersöka vad tidigare forskning framställer som betydelsefullt för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, utifrån dokumentation om den dagliga praktiken. LÄS MER

 3. 3. Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan : Hur ett arbetslag tolkar, översätter och genomför systematiskt kvalitetsarbete i praktiken

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Bodil Johansson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Systematiskt kvalitetsarbete; Policy enactment; Fokusgruppsintervju; Samtalsobservationer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie är att undersöka hur ett arbetslag i förskolan pratar om systematiskt kvalitetsarbete samt vilka konstruktioner av det systematiska kvalitetsarbetet som skapas i dessa samtal. I studien deltog ett arbetslag med förskollärare och barnskötare från en kommunal förskola via en fokusgruppsintervju och tre observationer av arbetslagets gemensamma planeringar. LÄS MER

 4. 4. Säkerställs kvalitetsarbetet i förskolan? : En vetenskaplig essä om kvalitetsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ipek Erbayraktar Chamsine; [2020]
  Nyckelord :Education Leadership; Systematic Quality Work in Preschool; Kvalitetsarbete; pedagogiskt ledarskap; normkritik;

  Sammanfattning : The scientific essay begins with a figuration that will make the needs and guidance visible for the educator. This essay aims to investigate the educators work considering the quality process and where the systematic work take place, In relation to the guidance given by the preschool teacher and the principal of the preschool. LÄS MER

 5. 5. Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan : Hur ett arbetslag tolkar, översätter och genomför systematiskt kvalitetsarbete i praktiken

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Johansson Bodil; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Systematiskt kvalitetsarbete; Policy enactment; Fokusgruppsintervju; Samtalsobservationer;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie är att undersöka hur ett arbetslag i förskolan pratar om systematiskt kvalitetsarbete samt vilka konstruktioner av det systematiska kvalitetsarbetet som skapas i dessa samtal. I studien deltog ett arbetslag med förskollärare och barnskötare från en kommunal förskola via en fokusgruppsintervju och tre observationer av arbetslagets gemensamma planeringar. LÄS MER