Sökning: "Kvalitetsindex"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Kvalitetsindex.

 1. 1. Kvalité i hållbarhetsrapporter : En kvantitativ studie om kvalité i statligt ägda och privatägda företags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Isabelle Fernqvist; Desiré Kolmodin; [2022]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Quality; Quality Index; Extent; Hybrid organizations; State-owned enterprises; Privately owned enterprises; Hållbarhetsrapportering; Kvalité; Kvalitetsindex; Omfattning; Hybridorganisationer; Statligt ägda företag; Privatägda företag;

  Sammanfattning : Titel: Kvalité i hållbarhetsrapporter - En kvantitativ studie om kvalité i statligt ägda företag och privatägda företags hållbarhetsrapporter Författare: Isabelle Fernqvist & Desiré Kolmodin Handledare: Linus Axén Nyckelord: Hållbarhetsrapportering, Kvalité, Kvalitetsindex, Omfattning, Hybridorganisationer, Statligt ägda företag, Privatägda företag Bakgrund: Hållbarhetsrapportering är ett högst aktuellt och omtalat ämne i dagens samhälle, där förväntningar på företag att rapportera sina hållbarhetsaktiviteter och klimatrelaterade risker ökar allt mer. Kvalitén på innehållet i hållbarhetsrapporter är av stor betydelse då företags intressenter riskerar att reagera negativt om hållbarhetsrapporten inte uppfyller deras förväntningar. LÄS MER

 2. 2. SCHOOL FOOD SERVICE QUALITY : A quantitative study about Food Service Professionals’ and parents’ expectations

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Maria Trymell; [2021]
  Nyckelord :quality; school-food; quality-index; service-quality; food-habits; parents; Food-Service-Professionals; Food-staff; kvalitet; skolmat; kvalitetsindex; servicekvalitet; matvanor; föräldrar; måltidspersonal;

  Sammanfattning : Background School meals have been seen to promote healthy dietary habits and social equality, in children, if parents are involved. The positive effects in the design of a sustainable school food service system come from a two-way communication between Food Service Professionals (FSP), and parents. LÄS MER

 3. 3. På vilka sätt kan legitimitet uppnås inom en kontroversiell bransch? : CSR inom tre bettingbolag verksamma i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Katarina Peric; Erik Arnholm; [2020]
  Nyckelord :legitimacy; social responsibility; gambling company; CSR; sustainability; legitimitet; socialt ansvar; spelbolag; CSR; hållbarhet;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att ge en bild av och undersöka hur legitimitet kan uppnås i en kontroversiell bransch. Tre välkända svenska spelbolag gås systematiskt igenom och granskas för att utröna om de tar, och i så fall hur, socialt ansvar. LÄS MER

 4. 4. Hur väl upplyser koncerner noterade på Nasdaqs Nordic Large Cap kring den kommande standarden IFRS 16?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christpher Backis; Erik Hultqvist; [2019-06-20]
  Nyckelord :Upplysningar; Upplysningskvalitet; IAS 8; IFRS 16; Nordic Large Cap; Leasing;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: IFRS 16 är en ny standard angående redovisning av leasingavtal som tillämpas från och med räkenskapsår 2019. Standarden medför att leasingavtal ska redovisas på balansräkningen, och därmed kan leasingavgiften ej längre kostnadsföras direkt. LÄS MER

 5. 5. Upplysningskvalité för avsättningar - Studie på företag inom energisektorn i Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Wilhelm Oberlies; Tobias Apler; [2019-06-13]
  Nyckelord :Upplysningskvalité; Avsättningar; IAS 37; Kärnkraft; Energisektorn;

  Sammanfattning : Bakgrund och problematisering: Den kritiserade standarden IAS 37 reglerar vad som skall återfinnas i redovisningen av avsättningar. Energisektorn är en av de branscher som kännetecknas av stora osäkra avsättningar framförallt när det kommer till verksamhet inom kärnkraft. LÄS MER