Sökning: "Kvalitetssäkring teori"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Kvalitetssäkring teori.

 1. 1. Vikten av prao i grundskolan. : Det kostar att inte investera i ungas valkompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Malin Winberg; Josefin Krans; [2022]
  Nyckelord :Prao; samordning; samverkan; valkompetens; vid vägledning;

  Sammanfattning : Huvudmännens ansvar för organisering av prao och den vida vägledning i grundskola har förtydligats i och med att prao gjordes till obligatorium 2018. Syfte med prao och vid vägledning är att ge elever på grundskolan verktyg för att kunna göra väl underbyggda val till ett framtida studie- och yrkesliv. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetssäkringsåtgärder för vägentreprenader : En fallstudie av entreprenörens egenkontroll i produktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lina Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :self-inspection; inspection; quality assurance; production; road project; road construction; infrastructure; efficiency; egenkontroll; kontroll; kvalitetssäkring; produktion; vägprojekt; anläggning; infrastruktur; effektivitet;

  Sammanfattning : Stora investeringar kommer ske inom den svenska infrastrukturen de närmaste åren vilket skapar möjligheter för entreprenadföretag att expandera. För att generera god lönsamhet för företaget är effektiva processer önskvärt. LÄS MER

 3. 3. Transformationsmetoder : En fallstudie över ett detaljplanerat område i När socken

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Roger Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Transformation; Geomatik; fastighetsgräns;

  Sammanfattning : Region Gotland har påbörjat digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen där kvalitetssäkring av digitala fastighetsgränser ingår. Rapporten tar upp teori, metod, resultat och analys av transformationsmetoder.En del av arbetet går ut på att ta fram lämpliga transformationsmetoder för ej återfunna gränsmarkeringar. LÄS MER

 4. 4. Hur skiljer sig kvalitetskontroller vid revision mellan Big 4 och små revisionsbyråer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Miranda Hasselblom; Erik Ernstsson; [2020]
  Nyckelord :Quality Control; ISQC 1; ISA 220; Auditing; Institutional theory; Kvalitetskontroller; ISQC 1; ISA 220; revision; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Dagens revisionsbransch är stöpt ur företagsskandaler och har under drygt hundra år utvecklats. Många revisionsbyråer har kommit och gått och det samma gäller reglering kring yrket. ISQC 1 är en standard som började gälla i Sverige under 2009 och som ställer krav på att revisionsbyråerna har kvalitetskontrollsystem. LÄS MER

 5. 5. Implementering av IFRS 16 : En fallstudie på ett icke-noterat fastighetsbolag som frivilligt har valt att tillämpa redovisning enligt IFRS

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Mörtsell; Marcus Thörnberg; [2019]
  Nyckelord :IFRS 16; IFRS; Lessees; Implementation; Institutional theory; IFRS 16; IFRS; Leasetagare; Implementering; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Enligt nya leasingstandarden IFRS 16 kommer all leasing av väsentlig karaktär att redovisas ileasetagarens balansräkning, dels som en tillgång och dels som en skuld. Detta innebär attleasetagarna måste värdera leasingen för att kunna aktivera denna i sin balansräkning. LÄS MER