Sökning: "Kvantitativ deskriptiv"

Visar resultat 1 - 5 av 945 uppsatser innehållade orden Kvantitativ deskriptiv.

 1. 1. Konflikt eller borgfred? En studie av relationen mellan regering och riksdag under det svenska EU-ordförandeskapet första halvåret 2023

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Michael Holmberg; [2024-01-26]
  Nyckelord :Politisk konfliktnivå; Parlamentarisk opposition; Parlamentariska roller; EU-ordförandeskap; Riksdag; Regering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att genomföra en fallstudie av det svenska EUordförandeskapet under det första halvåret 2023, med fokus på hur de politiska konflikterna mellan regering och riksdag utvecklades. Utifrån detta syfte formuleras tre forskningsfrågor: 1. LÄS MER

 2. 2. Ursprungslandseffektens påverkan vid bilköp : En studie av svenska konsumenters uppfattning av kinesiska produkter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Philip Grane Elisson; Johanna Lindroth; [2024]
  Nyckelord :Country-of-origin COO ; Country-of-origin effects; Made in China; Purchase decision;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka effekter COO har på svenska konsumenter gällande varumärken och produkter med ursprung från Kina.  Metod: Studien har utgått från en deduktiv process med en kvantitativ metod. LÄS MER

 3. 3. Sömn i relation till vandrande tankar : En kvantitativ kognitionsstudie om spontaneous och deliberate mind wandering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amanda Fransson; Ingrid Unger Frick; [2024]
  Nyckelord :Mind wandering; spontaneous mind wandering; deliberate mind wandering; sömnstörning; ålder; kön;

  Sammanfattning : Människor tenderar att driva iväg i tankarna en stor del av den vakna tiden oavsett vad de företar sig. Vidare uppvisar befolkningen otillräcklig sömn vilket är avgörande för kognitiva förmågan och individers hälsa. LÄS MER

 4. 4. Aktivitetsutförande efter opererad distal radiusfraktur : - vid 6 och 10 veckor postoperativt

  Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Maria Dyrhed; [2024]
  Nyckelord :arbetsterapi; Colles’ fraktur; handledsfraktur; rehabilitering;

  Sammanfattning : Introduktion: Vid aktivitetsfokuserad rehabilitering efter DRF behöver aktivitetsbegränsningar kartläggas Syfte: Studien syftar till att identifiera och beskriva patienters aktivitetsbegränsningar efter opererad distal radiusfraktur 6 och 10 veckor efter operation, kontrollera om de aktiviteter som är nedsatta finns med i vanligt förekomna bedömningsinstrument samt att undersöka om det finns samband mellan aktivitetsutförande och funktionsmått. Metod: En deskriptiv studie med 6 och 10 veckors uppföljning med kvantitativ bearbetning av kvalitativa variabler. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av anhöriga på IVA : Intensivvårdssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jonatan Bern; Mathias Johannesson; [2024]
  Nyckelord :intensive care nurse; relatives; experience; Intensivvårdssjuksköterska; anhöriga; erfarenheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: En intensivvårdsavdelning vårdar de patienter med livshotande sjukdomar eller skador och som behöver stöttning i ett eller flera organ. Det är en högteknologisk miljö där intensivvårdssjuksköterskan förväntas agera professionellt och vara specialist inom omvårdnaden. LÄS MER