Sökning: "Kvantitativ omvårdnad"

Visar resultat 21 - 25 av 657 uppsatser innehållade orden Kvantitativ omvårdnad.

 1. 21. Se mig och låt mig berätta. : Vårdtagares erfarenheter av överrapportering vid sängkanten. En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Louise Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Bedsiderapportering; erfarenhet; patient; personcentrerad omvårdnad; rapportering; rapport;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens vårdtagare efterfrågar information och delaktighet i sin vård och behandling, trots detta sker den traditionella överrapporteringen utan vårdtagarens delaktighet. Detta kan påverka patientsäkerheten, genom att missvisande och felaktig information riskeras att överföras. LÄS MER

 2. 22. Sjuksköterskans hälsofrämjande stöd till patienter med övervikt och fetma : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ellinor Hillring; Caroline Rahm; [2019]
  Nyckelord :Health promotion; Literature review; Obesity; Overweight; Self-care; Support; Egenvård; Fetma; Hälsofrämjande; Litteraturöversikt; Stöd; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma kan orsakas av arv, miljö och beteendemässiga faktorer och är en global epidemi. Övervikt kan leda till ohälsa och viktkontroll kan ge förbättrad hälsa, öka livskvalité och främja välbefinnande. LÄS MER

 3. 23. Faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning av basala hygienrutiner : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Emma Månsson; Moa Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Basala hygienrutiner;

  Sammanfattning : Introduktion: Vårdrelaterade infektioner är ett tillstånd som uppkommer vid vårdrelaterat arbete eller från vårdpersonal via en människa till en annan. Interventioner mot smittspridning grundar sig i riktlinjer för basala hygienrutiner. LÄS MER

 4. 24. Ökar livskvalitet hos personer som injicerar droger när tillgång till sprututbyte finns? : En longitudinell studie på Stockholms Sprututbyte

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Linda Näslund; [2019]
  Nyckelord :Needle and syringe exchange; People who inject drugs; Quality of life; Livskvalitet; Sprututbyte; Personer som injicerar droger;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som injicerar droger har i tidigare studier visat sig ha en lägre livskvalitet än andra populationer och många lider av psykisk ohälsa. Spridning av blodsmittor som hiv och hepatiter och andra blodburna infektioner kan vara en risk vid injicering. LÄS MER

 5. 25. Symtom hos patienter med pankreascancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Erika Jonasson; Tereza Magnusson; [2019]
  Nyckelord :pankreascancer. symtom; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pankreascancer är cancer i bukspottkörteln, sjukdomen har hög dödlighet. På grund av diffusa symtom som till exempel magsmärtor, orkeslöshet och viktnedgång har cancern oftast redan bildat metastaser och spridit sig till andra organ vid konstaterad diagnos. LÄS MER