Sökning: "Kvantitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 15508 uppsatser innehållade ordet Kvantitativ.

 1. 1. Kvalitetsackrediteringar för handelshögskolor och dess värdeskapande för studenterna. En kvantitativ studie om ackreditering på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zana Doroci; [2021-12-02]
  Nyckelord :ackreditering; ackrediteringsarbete; EQUIS; handelshögskolor; kvalité; värdeskapande;

  Sammanfattning : På en alltmer internationell marknad söker sig fler handelshögskolor till ett sätt att sticka ut bland mängden konkurrenter. Som vilken organisation som helst vill även universitet visa sina aktörer att de håller hög kvalité. LÄS MER

 2. 2. Att vinna Generation Z interpersonella tillit. En kvantitativ studie med syftet att ta reda på vad som får Generation Z att känna interpersonell tillit i relation till sin överordnade

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Jansson; Alexander Wiksten; [2021-11-24]
  Nyckelord :Generation Z; Interpersonell tillit; Kommunikation; Integritet; Deltagande i beslutsfattande; Feedback på arbetsprestationer; Empowerment; Välvilja; Överordnades förmåga;

  Sammanfattning : De flesta undersökningarna avseende en uppströms relation från underordnad till överordnad åsyftande interpersonell tillit har i retrospektiv en allt för allmängiltig ståndpunkt till urvalet vilket ämnats att studera. Förevarande studie förhåller sig till Generation Z (födda år 1995–2015) som ett explicit urval där undersökningen kretsar kring vad som får Generation Z att känna interpersonell tillit i relation till sin överordnade. LÄS MER

 3. 3. KARTLÄGGNING AV BESVÄRSOMRÅDEN OCH FYSISK AKTIVITETSNIVÅ I SAMBAND MED ELEKTRONISK SPORT - EN ENKÄTSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Martin Erenstedt; Joakim Jerpenfeldt; [2021-11-18]
  Nyckelord :Elektronisk sport; muskuloskeletala besvär; fysisk aktivitet; sambandsanalys; kvantitativ;

  Sammanfattning : E-sportare kan, likt kontorsarbetare, drabbas av muskuloskeletala hållnings- och överbelastningsrelaterade besvär och kan därför potentiellt bli en växande patientgrupp. Forskningen är begränsad kring E-sport, relaterade muskuloskeletala besvär och dess relation till fysisk aktivitetsnivå... LÄS MER

 4. 4. Fysioterapi vid endometrios. En kvantitativ studie om fysioterapeutisk behandling, dess förekomst samt inverkan på kvinnors hälsorelaterade livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Andersson; Sofie Sens; [2021-11-18]
  Nyckelord :Endometrios; Fysioterapi; Livskvalitet; Kvantitativ;

  Sammanfattning : Endometrios är en vanligt förekommande kronisk sjukdom som drabbar ca 10% av kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen innebär att livsmoderslemhinnevävnadväxer utanför livmodern. Endometrios innebär såväl fysiskt som psykisklidande för många kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Motivationsfaktorer till träning hos universitetsstudenter vid Sahlgrenska Akademin - En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Heléne Florin Bjurud; Josefine Ström; [2021-11-18]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Fysisk träning; Motivation; Enkät; Self-Determination Theory; The Exercise Motivations Inventory-2;

  Sammanfattning : Trots att vinsterna med fysisk aktivitet och träning är allmänt kända, når omkring entredjedel av Sveriges befolkning i åldrarna 16-44 år inte upp till Socialstyrelsensrekommendationer för fysisk aktivitet. Motivation till träning är en faktor sompåverkar en individs aktivitetsnivå. LÄS MER