Sökning: "Kvantitativa lättnader"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Kvantitativa lättnader.

 1. 1. Covid-19, quantitative easing, and the awakening of abnormal returns at the Swedish stock market

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Emily Lindzén; Sofia Åhrman; [2022]
  Nyckelord :Quantitative easing; Austrian business cycle Theory; Financial instability hypothesis; Speculative bubbles; Covid-19; Abnormal returns; Kvantitativa lättnader; Österrikiska konjunkturcykelteorin; Finansiella instabilitets hypotesen; Spekulativa bubblor; Covid-19; Abnorm avkastning;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate to what extent the quantitative easing monetary policy tool, applied by the Riksbank, contributed to abnormal returns at the Swedish stock market during Covid-19. The chosen time period is 2007-2022, including the period before and after the implementation of quantitative easing in Sweden in 2015. LÄS MER

 2. 2. Effekter av Federal Reserves kvantitativa lättnader på NASDAQ-100

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Bavneet Singh; Loke Hagberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid en ekonomisk kris är den konventionella lösningen för att komma ur den en räntesänkning. När den konventionella lösningen inte längre ger någon effekt, vänder centralbanker sig till okonventionell penningpolitik. Okonventionella penningpolitiken som diskuteras i denna uppsats är kvantitativa lättnader (QE). LÄS MER

 3. 3. Bostadsrättspriser i Sverige : En paneldatastudie över bestämmandefaktorer för bostadsrättspriser utveckling i Sverige 2000-2020

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Magnus Brolin; Alva Westh; [2021]
  Nyckelord :Real estate prices; Expansionary monetary policy; Regulatory measures; Quantitative easing; Debt to equity ratio; Bostadsrättspriser; Expansiv penningpolitik; Regulatoriska åtgärder; Kvantitativa lättnader; Skuldsättning;

  Sammanfattning : Background: The last decades there has been a significant increase in tenant-owned real estate prices in Sweden, which has increased the risk exposure to price fluctuations in the society. Most studies have examined how the determining factors have affected the price development. LÄS MER

 4. 4. Quantitative Easing and Bubble Formation in Real-Estate : A study of the relationship between novel monetary policies and speculative bubbles in the Swedish real-estate market

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Axel Öhlund; Anna Domnina; [2021]
  Nyckelord :Large-scale asset purchasing program; Quantitative easing; Vector Autoregression; Riksbanken; Housing Bubble; Speculative Bubbles; Unconventional Monetary Policy;

  Sammanfattning : This thesis aims to study how much of price appreciations on the Swedish real-estate market in recent times have been fundamentally warranted, as well as if the unconventional monetary policies implemented by the Swedish central bank have had any interaction with these price escalations. The methodology employed to research this is divided into two parts. LÄS MER

 5. 5. Okonventionell penningpolitik och nettoutdelningar : En kvantitativ studie på amerikanska börsnoterade företag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :John Eriksson; Fredrik Lindström; [2020]
  Nyckelord :okonventionell penningpolitik; kvantitativa lättnader; nettoutdelningar; aktieåterköp; utdelningar; investeringar; belåning; malinvestments; signaleringshypotesen; fria kassaflödeshypotesen; moral hazard.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER