Sökning: "Kvarsittande form"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kvarsittande form.

 1. 1. Nöjda kontorshyresgäster under ombyggnadsprocessen : En beskrivning och analys av hur fastighetsbolag kan påverka de störningar som uppstår vid ombyggnad med kvarsittande hyresgäst

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Victoria Olejnik; Anna Nilsson; [2013]
  Nyckelord :refurbishment; renovation; disturbances; noise; tenant; office tenant; property company; communication; ombyggnad; fastighetsutveckling; störande arbeten; störningar; buller; hyresgäst; kontorshyresgäst; fastighetsbolag; kommunikation;

  Sammanfattning : En av de större utmaningarna med ombyggnadsprojekt är de fall när det i byggnaden finns kvarboende eller andra brukare under tiden. En ombyggnad innehåller i regel både bygg- och rivningsarbeten som ofta medför störningar för människor som vistas i eller intill fastigheten. LÄS MER

 2. 2. Permanent plastic formwork - An early study of a new production method

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

  Författare :Sara Fridh; Henrik Johansson; [2013]
  Nyckelord :Byggproduktion; Produktionsmetod; Produktionskalkyl; Alternativkalkyl; Formsättning; Lågform; Kvarsittande form; Fondaform; Skanska; Arbetsmiljö; Arbetsmiljöstudie; ;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är ett avslutande arbete på utbildningen Högskoleingenjör Byggnadsteknik på Linköpings universitet. Examensarbetet genomfördes i samarbete med Skanska Hus i Linköping där en studie kring en ny typ av formsättningsmetod med kvarsittande form för grunddetaljer utfördes. LÄS MER