Sökning: "Kvartalsrapporter"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet Kvartalsrapporter.

 1. 1. Marknadsreaktionen före och efter kvartalsrapportering : En kvantitativ studie om sambandet mellan aktiepris och handelsvolym på OMXS30

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fernando González Becerra; Antoni Cardenas Saavedra; [2022]
  Nyckelord :Kvartalsrapporter; Kalenderanomalier; Handelsvolym; Prisförändringar; Attention grabbing-hypotesen;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Inom finansmarknaden är offentliggörandet av kvartalsrapporter en av få event vars tidpunkt kan säkerställas. I enlighet med tidigare forskning brukar perioden kring offentliggörandet leda till olika typer av marknadsreaktioner. LÄS MER

 2. 2. Är Stockholmsbörsen mer effektiv än vad vi tror? : En kvantitativ studie om post-earnings-announcement drift i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Wilsenus; Isak Askelöf; [2022]
  Nyckelord :abnormal avkastning; post-earnings-announcement drift PEAD ; effektiva marknadshypotesen EMH ; analytikerestimat; vinstöverraskning;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har under sex decennier bevisat existensen av anomalin post-earnings-announcement drift (PEAD) som uppstår på finansmarknaden i samband med kvartalsrapporter. Denna anomali, vars existens indikerar en inkonsistens med EMH, visar att aktiepriser driftar i samma riktning som vinstöverraskningar i samband med publicering av finansiella rapporter. LÄS MER

 3. 3. ESG och avvikelseavkastning : En kvantitativ studie om ESG-poängs påverkan på avvikelseavkastning vid annonsering av kvartalsrapporter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Malmström; Olof Carlström; [2022]
  Nyckelord :avvikelseavkastning; ESG; ESG-poäng; eventstudie; resultatannonsering; resultatöverraskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huruvida svenska företags hållbarhetsprestation har en påverkan på avvikelseavkastning vid annonsering av kvartalsrapporter. Detta undersöks genom att studera svenska företags avvikelseavkastning vid resultatannonsering utifrån deras ESG-poäng uppmätt av Refinitiv. LÄS MER

 4. 4. Svenska spelutvecklares affärsmodell och volatilitet : En studie i mikrotransaktioners påverkan på aktievolatilitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elias Attemark; Filip Engström; [2022]
  Nyckelord :Volatilitet; Spelbranschen; GARCH; Regressionsanalys; Mikrotransaktioner; Affärsmodell;

  Sammanfattning :  Spelbranschen har växt och fortsätter att växa i en extremt hög takt. Den höga tillväxteninom spelbranschen lockar allt fler investerare att investera inom området. Trots detökade intresset för spelbranschen och dess tillväxt saknas finansiell forskning inomområdet. LÄS MER

 5. 5. Är investerare mindre uppmärksamma till värderelevant information på fredagar? : En kvantitativ studie om fredagseffekten på den svenska kapitalmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabriel Araj; Kaleb Solomon; [2021]
  Nyckelord :Fredagar; Underreaktion; Uppmärksamhet; Distraktion; Onormal avkastning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om investerare på den svenska kapitalmarknaden är mindre uppmärksamma på värderelevant information på fredagar. För att studera detta, undersöker vi kortsiktiga marknadsreaktioner vid publicering av delårsrapporter på fredagar i förhållande till övriga handelsdagar. LÄS MER