Sökning: "Kvinnlig gestaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Kvinnlig gestaltning.

 1. 1. ”Det är ett omklädningsrum, Felicia. Det är för fan det enda de snackar om” : En genusstudie av hur femininitet respektive maskulinitet gestaltas i tv-serien Eagles och dess värdegrundsdidaktiska potential för svenskämnet i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Marlene Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Eagles; gender roles; femininity; body activism; dichotomies; toxic masculinity; locker room talk; didactics; common values; Eagles; könsroller; femininitet; kroppsaktivism; dikotomier; toxisk maskulinitet; omklädningsrumsjargong; didaktik; värdegrund;

  Sammanfattning : As the media consumption among adolescents is increasing, it is crucial to study the depiction of gender norms on screen since they are strongly affecting the identity development of the young viewer. Therefore, this essay studies the depiction of femininity and masculinity in SVT’s 2019 web-based TV series Eagles from a gender perspective and discusses its didactic potential for working with common values in the subject of Swedish for upper secondary school. LÄS MER

 2. 2. Styckmörderskan och styckmördaren : En jämförande textanalys om mediernas framställning av en kvinnlig och en manlig styckmördare

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Carl Hempel; Jonathan Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Aftonbladet; Dagens Nyheter; Diskursanalys; Genusteori. Gestaltningsteori;

  Sammanfattning : Studiens fokus ligger på att undersöka om det förekommer skillnader i hur svenska tidningar skildrat två gärningspersoner med olika könstillhörigheter utifrån ett genusperspektiv. För att ställa forskningsfrågan på sin spets är de valda gärningspersonerna dömda för ett av Sveriges grövsta brott, styckmord. LÄS MER

 3. 3. Mother Knows Best : En studie om gestaltning av mammor i Disneys Tangled och Tarzan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Malin Milve; [2018]
  Nyckelord :Moderskap; Disney; Tarzan; Tangled; semiotik; feminism;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur mammorna Kala och Gothel i Disneyfilmerna Tarzan och Tangled gestaltas. Mitt syfte med uppsatsen är att, genom att jämföra två till synes helt olika mammor, uppmärksamma hur Disney signalerar vilka mammor som är "bra" och vilka som är "dåliga" mammor. LÄS MER

 4. 4. POLITISKA MEDIEDREV : En komparativ studie om nyhetsmediernas framställning och gestaltning av Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Erika Borg; Sara Jones Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Anna Kinberg Batra; Håkan Juholt; politiska skandaler; mediedrev; Svenska Dagbladet; gestaltning; genus.;

  Sammanfattning : Hur gestaltas en politisk skandal i nyhetsmedia? Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt är två exempel på politiska ledare som tvingats lämna sina poster, bland annat efter hårt tryck från medierna. Efter Kinberg Batras avgång som partiledare för Moderaterna väcktes debatten om hennes könstillhörighet samt roll som kvinnlig ledare inom den politiska sfären. LÄS MER

 5. 5. Husbonde, fru, dotter och änka En översikt av forskningen kring kvinnlig gestaltning i historieskrivning och på museum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tim Palmkvist; Maja Åkerman; [2018]
  Nyckelord :Kvinnohistoria; Historiografi; Kvinnlig gestaltning; Museum; Genus;

  Sammanfattning : Women’s history, and how it is depicted, projects how history as well as gender and its norms are viewed, interpreted and reproduced. This overview aims to map the research regarding how women has been depicted in historiography and in museum exhibitions. To get an overview of the field, three areas of female depiction shall be focused on. LÄS MER