Sökning: "Kvinnlig könsstympning"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Kvinnlig könsstympning.

 1. 1. Våldet mot det kvinnliga könsorganet : en litteraturöversikt om kvinnlig könsstympning ur sjukvårdspersonals perspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hanna Barkland; Josefin Hagerman; [2018]
  Nyckelord :Female genital mutilation; Knowledge; Attitude; Experience; Health care professionals; Kvinnlig könsstympning; Kunskap; Attityd; Erfarenhet; Sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Kvinnlig könsstympning utförs idag i cirka 30 länder i Afrika, Asien och Sydamerika. Omkring 200 miljoner kvinnor och flickor antas idag vara könsstympade och cirka tre miljoner utsätts årligen. Proceduren innefattar alla typer av ingrepp på det kvinnliga yttre könsorganet som inte är medicinskt motiverat. LÄS MER

 2. 2. Låt flickor få växa upp hela : en genusteoretisk diskursanalys av UNFPA:s förklaring av kvinnlig könsstympning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karolina Lecalonnec; [2018]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; radikalfeminism; patriarkatsteori; sexualitet; kvinnors rättigheter; Förenta Nationerna; kontroll.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Enligt det internationella samfundet är kvinnlig könsstympning ett brott mot mänskliga rättigheter. Det är ett uttryck för ojämlikhet mellan könen som är djupt rotat i sociala, ekonomiska och politiska strukturer, samt att det representerar samhällets kontroll över kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Kränkningsersättning vid kvinnlig könsstympning : En studie av den skadeståndsrättsliga effekten av en lagändring i straffskärpande riktning. 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Roos; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kvinnlig könsstympning är sedan år 1982 förbjudet i Sverige enligt särskild lag. Lagen förbjuder alla former av kirurgiska ingrepp i en kvinnas yttre könsorgan oavsett om samtycke har lämnats eller inte. LÄS MER

 4. 4. Något vi helst inte pratar om : En kvalitativ studie av professionellas upplevelser av att arbeta med kvinnor och flickor som har utsatts för könsstympning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Folkesson; Sara Jegham; [2018]
  Nyckelord :Professioner; upplevelser; socialt arbete; könsstympning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att analysera de professionellas upplevelser av att arbeta med kvinnor och flickor som har blivit utsatta för könsstympning. Mer ingående studeras vad de professionella upplever är deras skyldighet, vilka utmaningar man ställs inför samt vad man som professionell anser behöver utvecklas i arbetet mot kvinnlig könsstympning. LÄS MER

 5. 5. "När en del av mig är borta" : Upplevelser av att leva med kvinnlig könsstympning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Frida Sandström; Jéssica Cândida de Albuquerque Johansson; [2018]
  Nyckelord :Female genital mutilation; healthcare; migration; nursing care; women’s experiences;

  Sammanfattning : Background: More than 200 million females worldwide live with some form of female genital mutilation [FGM]. While reinforcing social and cultural values for those, to whom the practice is normative, FGM also envelops psychological as well as physical lifelong consequences. LÄS MER