Sökning: "Kvinnlig underrepresentation"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Kvinnlig underrepresentation.

 1. 1. ”EN TRÄNARE ÄR EN AUKTORITÄR MAN SOMPEKAR MED HELA HANDEN” : En kvalitativ studie om kvinnliga huvudtränaresunderrepresentation inom Svensk handbollselit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Denise Mattsson; Hannele Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Female leadership; gender stereotypes; recruitment; SHE; head coach; handball; underrepresentation; Kvinnligt ledarskap; könsstereotyper; rekrytering; SHE; huvudtränare; handboll; underrepresentation;

  Sammanfattning : Underrepresentationen av kvinnligt ledarskap inom idrott har under de senaste åren blivit mycket uppmärksammat av både forskare och institutioner. Forskningen redogör för att kvinnliga huvudtränare stöter på hinder både på samhälls-, organisations- och individnivå. LÄS MER

 2. 2. Kvinnligt ledarskap i en värld av manliga ledare : En jämförande fallstudie mellan Margaret Thatchers och Anna Kinberg Batras politiska karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nelly Jenbrant; [2021]
  Nyckelord :Margaret Thatcher; Anna Kinberg Batra; Genuskontraktet; Könsmaktsordning; Kvinnligt politiskt ledarskap; Kvinnlig underrepresentation; Yvonne Hirdman; Jane S Jensen;

  Sammanfattning : This essay examines two different female political leaders' ways to top positions. Even though it is over a century since women received voting rights in both the United Kingdom and Sweden, quite few women leaders have reached top positions. LÄS MER

 3. 3. Kvinnorepresentationen i de kommunala nämnderna : En kvantitativ statistisk studie om kvinnlig representation i de kommunala nämnderna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Filippa Kvarnryd; [2021]
  Nyckelord :Municipal politics; municipal boards; women’s representation;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to study women's representation in the Swedish municipal boards. The result and conclusion will be able to contribute with knowledge about women’s quantitative representation in the boards and also the variation and content of it. LÄS MER

 4. 4. Organizational and Board Characteristics’ Impact on Female Board Representation: Evidence from Swedish Publicly Listed Financial Firms

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Sandra Gadd; Therese Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Gender Diversity; Female Board Representation; Financial Industry; Board Composition; Resource Dependence Theory; Institutional Theory;

  Sammanfattning : Background - The underrepresentation of women in corporate boardrooms has been a central corporate governance issue for decades; still, improvement is made at a slow pace and varies by industry sector. On average, the Swedish financial industry displays high levels of female board representation compared to other industry sectors; however, there are large differences between the companies. LÄS MER

 5. 5. Kvinnans väg till toppen - En kvalitativ studie om kvinnor som lyckats nå ett högre chefskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sanne Ringhov; Tea Svensson; [2018]
  Nyckelord :women’s career; female top managers; women’s underrepresentation; situated learning; doing gender; karriärutveckling; kvinnliga högre chefer; kvinnors underrepresentation; situerat lärande; att göra kön;

  Sammanfattning : Idag uppmärksammas kvinnors underrepresentation på högre chefspositioner i såväl media som undersökningar och rapporter. I dessa åskådliggörs det att det idag inte finns en logisk förklaring till varför kvinnor är underrepresenterade, vilket bland annat argumenteras utifrån att kvinnor i genomsnitt har en högre utbildningsnivå än män. LÄS MER