Sökning: "Kvinnlig underrepresentation"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Kvinnlig underrepresentation.

 1. 1. Kvinnligt ledarskap i en värld av manliga ledare : En jämförande fallstudie mellan Margaret Thatchers och Anna Kinberg Batras politiska karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nelly Jenbrant; [2021]
  Nyckelord :Margaret Thatcher; Anna Kinberg Batra; Genuskontraktet; Könsmaktsordning; Kvinnligt politiskt ledarskap; Kvinnlig underrepresentation; Yvonne Hirdman; Jane S Jensen;

  Sammanfattning : This essay examines two different female political leaders' ways to top positions. Even though it is over a century since women received voting rights in both the United Kingdom and Sweden, quite few women leaders have reached top positions. LÄS MER

 2. 2. Organizational and Board Characteristics’ Impact on Female Board Representation: Evidence from Swedish Publicly Listed Financial Firms

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Sandra Gadd; Therese Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Gender Diversity; Female Board Representation; Financial Industry; Board Composition; Resource Dependence Theory; Institutional Theory;

  Sammanfattning : Background - The underrepresentation of women in corporate boardrooms has been a central corporate governance issue for decades; still, improvement is made at a slow pace and varies by industry sector. On average, the Swedish financial industry displays high levels of female board representation compared to other industry sectors; however, there are large differences between the companies. LÄS MER

 3. 3. Kvinnans väg till toppen - En kvalitativ studie om kvinnor som lyckats nå ett högre chefskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sanne Ringhov; Tea Svensson; [2018]
  Nyckelord :women’s career; female top managers; women’s underrepresentation; situated learning; doing gender; karriärutveckling; kvinnliga högre chefer; kvinnors underrepresentation; situerat lärande; att göra kön;

  Sammanfattning : Idag uppmärksammas kvinnors underrepresentation på högre chefspositioner i såväl media som undersökningar och rapporter. I dessa åskådliggörs det att det idag inte finns en logisk förklaring till varför kvinnor är underrepresenterade, vilket bland annat argumenteras utifrån att kvinnor i genomsnitt har en högre utbildningsnivå än män. LÄS MER

 4. 4. Att få rätt dörrar öppnade:Kvinnlig underrepresentation i Libanesisk politik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Choumar Amal; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det råder delade meningar : En kvalitativ studie om kvinnlig underrepresentation i kommunfullmäktige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Hamide Kurt; Siham Slimani; [2018]
  Nyckelord :municipal council; gender equality; gender distribution; underrepresentation; kommunfullmäktige; jämställdhet; könsfördelning; underrepresentation;

  Sammanfattning : Studien undersöker kvinnliga politiker i kommunfullmäktige i en mindre kommun i Västra Götalands län. Eftersom kvinnorna i denna kommun är en underrepresenterad grupp, finner vi det relevant att studera kvinnliga politiker i kommunen. LÄS MER