Sökning: "Kvinnliga författare"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden Kvinnliga författare.

 1. 1. ”Sanningen” om den skrivande kvinnan. Makt och sanningsetablerande i den svenska 1930-talspressen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :David Andersson; Frida Svensson; [2019-05-06]
  Nyckelord :Kvinnliga författare; 1930-talet; diskursanalys; hegemoniska diskurser; Female writers; 1930’s; discourse analysis; hegemonic discourses;

  Sammanfattning : This essay intends to study how the established truths in society about female writers in the swedish 1930’s were created by the members of the press, and how the different truths interacted contextually. The portraying of the writers in the newspapers reviews is therefore essential to the essay. LÄS MER

 2. 2. Hur andelen kvinnor i styrelsen påverkar sambandet: Aggressiv skatteplanering och CSR : En kvantitativ studie på 883 globala företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Katarina Nordin; Sofie Onsgård; [2019]
  Nyckelord :CSR; aggressiv skatteplanering; kvinnliga styrelseledamöter; kritisk massa;

  Sammanfattning : Titel: Hur andelen kvinnor i styrelsen påverkar sambandet:Aggressiv skatteplanering och CSR -  En kvantitativ studie på 883 globala företag Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Katarina Nordin & Sofie Onsgård Handledare: Jan Svanberg Datum: 2019-Januari Syfte: Det finns ett ökat krav på att företagen ska CSR- rapportera och det har därmed blivit viktigt för företagen att investera inom CSR (corporate social responsibility). Det finns tidigare studier som pekar på att företag som utför aggressiv skatteplanering går emot det CSR står för, då skattepengarna går till företagen istället för att gå till samhällsutveckling och att det därmed skulle föreligga ett negativt samband mellan CSR och aggressiv skatteplanering. LÄS MER

 3. 3. Den medvetna Medea : intersektionell analys och värdegrundsfrågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ulrica Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Medea; intersektionell analys; didaktisk potential;

  Sammanfattning : Euripides tragedi Medea författades för närmare 2500 år sen, under den grekiska antiken. Denna epok är en självskriven del i litteraturundervisningen då den ligger till grund för den västerländska litteraturen och den västerländska uppfattningen om litteratur. LÄS MER

 4. 4. Is sharing caring? : En kvantitativ studie om intentionen bakom att dela virala videor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Happ; Erik Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Virala videor; delning; eWOM; FIRO; Moment-to-Moment Likeability; Viral Marketing;

  Sammanfattning : Title: Is sharing caring? A quantitative study about the intention behind sharing viral videos. Level: Student thesis, final assignment for bachelor’s degree in business administration. LÄS MER

 5. 5. Is sharing caring? : En kvantitativ studie om intentionen bakom att dela virala videor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Happ; Erik Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Viral videos; forwarding intention; eWOM; FIRO; Moment-to-Moment Likeability; Virala videor; delning; eWOM; FIRO; Moment-to-Moment Likeability;

  Sammanfattning : Titel: Is sharing caring? En kvantitativ studie om intentionen att dela virala videor   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Amanda Happ och Erik Wilhelmsson   Handledare: Jonas Kågström   Datum: 2019 – Januari   Syfte: Syftet med studien är att analysera faktorerna bakom intentionen att dela en viral video på internet utifrån begreppen videokvalitet, empati, kontroll, altruism och inkludering. Studien genomförs således för att bidra med kunskap om intentionen bakom virala videodelningar till marknadsförare inom ämnet. LÄS MER