Sökning: "Kvinnliga gymmotionärer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kvinnliga gymmotionärer.

  1. 1. Att motiveras av prestation - En kvantitativ kartläggning av motivationsfaktorer baserat på prestation hos kvinnliga gymmotionärer

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Therese Lundin; Elin Torstensson; [2017-08-28]
    Nyckelord :Gym; Prestation; Motivation; Self-Determination Theory; Kvinnliga gymmotionärer;

    Sammanfattning : I dagens samhälle har gym som arena blivit en attraktivare plats att utöva sin fysiska aktivitet.Från början av 1970-talet blev befolkningen mer hälsomedvetna och tog de positiva effekterna av träning på allvar. Det är även på senare tid som allt fler kvinnor börjat söka sig till gymträning, som förr i tiden skapades för män. LÄS MER