Sökning: "Kvinnliga immigranter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kvinnliga immigranter.

 1. 1. Kvinnliga immigranters uppfattningar kring antikonception

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Myrsäter; Annsofie Norling; [2019]
  Nyckelord :Kvinnliga immigranter; barnmorska; antikonception;

  Sammanfattning : Inledning/ bakgrund: I Sverige är sexualundervisning och antikonceptionsanvändning utbredd. Sverige har de senaste åren tagit emot många immigranter från olika kulturer, däribland många kvinnliga immigranter. Detta ställer nya krav på vården och rådgivningen kring antikonception och även krav på barnmorskan och hennes roll. LÄS MER

 2. 2. Migration och identitet : En kvalitativ intervjustudie med arabisktalande kvinnliga immigranter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Tanya Sargun Dawod; Katja Pettersson Dahl; [2018]
  Nyckelord :Arab-speaking women; adaptation; social relations; gender identity; identity; cultural differences; migration; symbolic interactionism; mirror self; gender perspective; Arabisktalande kvinnor; anpassning; sociala relationer; könsidentitet; identitet; kulturella skillnader; migration; symbolisk interaktionism; spegeljaget; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Migration is a current subject in today's society. Many people are forced to migrate to a new country, but many of them are moving for other reasons, for example to study, to work or start a family. LÄS MER

 3. 3. Att synliggöra de osynliga : En analys om fyra kvinnliga irreguljära immigranter och om hur deras relationer till andra människor påverkar deras livssituation och identitet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Ruiz Mendoza; [2010]
  Nyckelord :Irregular immigrants; identity; power and discrimination.; Irreguljära immigranter; identitet; makt och diskriminering.;

  Sammanfattning : The objective of this paper is to describe and analyze female irregular immigrants and their experience of how relationships with other people affect their lives and identity.A qualitative method is used in the study, because my main purpose is to analyse the respondents’ lives and life experiences. LÄS MER