Sökning: "Kvinnliga lagidrottare"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Kvinnliga lagidrottare.

 1. 1. Hälsoval och kroppsuppfattning bland kvinnliga idrottsutövare inom lagidrott

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sonja Thorén Karlsson; Hanna Wetterling; [2019-08-13]
  Nyckelord :Idrottsprestation; Kroppsuppfattning; Kvinnliga lagidrottare; Matval;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Christina BergAntal sidor: 41Termin/år: Vt. 2019... LÄS MER

 2. 2. Tränares faktiska beteende bland lagidrottare utifrån könsskillnader och tävlingsnivå

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Claudia Kubiak; [2016]
  Nyckelord :arousal; gender differences; team cohesion; leadership behavior; competition level; anspänning; könsskillnader; lagsammanhållning; ledarskapsbeteende; tävlingsnivå;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lagidrottares uppfattning av tränarens uppgiftsinvolvering och dess effekt på upplevd lagsammanhållning och idrottsprestation utifrån kön och tävlingsnivå. Kopplingar gjordes till Need Achievement Theory, Achievement Goal Theory och Multidimensional Model of Leadership. LÄS MER

 3. 3. Kön, idrott och medier : Idrottsutövares uppfattningar om och konsumtion av sportmedier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Ardalan Samimi; Elina Björklund; [2009]
  Nyckelord :sport; publik; idrottare; könsframställning; mediekonsumtion;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka hur aktiva idrottsutövare uppfattar sportmediernas framställning av kön, och hur deras sportmediekonsumtion samt identifikation med andra idrottare (i medier) ser ut.Studien bygger till stor del på en enkätundersökning som vi utfört på aktiva idrottsutövare i Stockholmsområdet – så väl enskilda som lagidrottare. LÄS MER

 4. 4. Lagidrottares upplevelser av hur lagsammanhållning påverkar prestationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jenny Granström; Johanna Olofsson; [2008]
  Nyckelord :Lagsammanhållning; Lagidrott; Idrottsprestation; Prestationsklimat;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka lagidrottares upplevelser av hur lagsammanhållning påverkar prestationen. Studien utgick från följande frågeställningar: (1) Upplever undersökningsdeltagarna att det finns ett samband mellan lagsammanhållning och prestation? (2) Hur ser ett sådant eventuellt samband ut? (3) Genom vilka faktorer påverkar i sådana fall lagsammanhållningen prestationen? En semistrukturerad intervjuguide utvecklades för studiens syfte och intervjuer genomfördes med sex manliga och sex kvinnliga lagidrottare. LÄS MER

 5. 5. Frizon eller fängelse? : Kvinnliga lagidrottare i heteronormativitetens gränsland

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Eva Linghede; [2007]
  Nyckelord :heteronormativitet; genus; sexualitet; homosexualitet; idrott; queer; lagidrott; kvinnor;

  Sammanfattning : Aim The aim of the study is to find out if, and in that case how, the sports movement creates and reproduces norms and values regarding sex and sexuality. Questions to be answered are: Which experiences do non-heterosexual women have of everyday activities in the Swedish sports movement? How are norms on sex and sexuality visible in practice? Are there mechanisms/practices that challenge these norms? Finally, the results are discussed in relation to two policy documents from the National Organization of Sports (RF); “Sports Wants” and “Policy and plan of action against sexual harassment and sexual discrimination within sports”. LÄS MER