Sökning: "Kvinnocentrerad vård"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Kvinnocentrerad vård.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av hemabort : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Tibblin-Bergmark; Hanna-Melina Stöckemann; [2023]
  Nyckelord :Hemabort; Information; Kvinnocentrerad vård; trygghet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en kvinna genomgår en abort kan hon uppleva smärta, ångest och rädsla. Detta kan minskas genom hög närvaro av vårdpersonal samt rådgivning och ett gott omhändertagande. Genom vårdpersonalens närvaro under abortförfarandet kan en trygg vård skapas för kvinnan. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskestudenters upplevelser av verksamhetsförlagd utbildning på förlossningsavdelning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Viktoria Sohlin; Karin Kullgren; [2021]
  Nyckelord :Student midwife; clinical internship; midwifery internship; midwifery student’s experiences; women centered care; labour ward; qualitative design; Barnmorskestudent; klinisk praktik; barnmorska praktik; barnmorskestudenters upplevelse; kvinnocentrerad vård; förlossningsavdelning; kvalitativ design;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskans yrkesområde är inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Detövergripande målet i barnmorskeutbildningen är att utveckla självständiga och kompetenta barnmorskor. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) motsvarar ungefär halva studietiden och är en viktig del i barnmorskeutbildningen. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors upplevelser och erfarenheter av sätesförlossningar

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emilia Seldahl; Madelene Axberg; [2021]
  Nyckelord :Barnmorska; Erfarenheter; Förlossning; Kompetens; Sätesbjudning; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inför en förlossning kan barnet positionera sig med sätet nedåt i förlossningskanalen, vilket kallas för att barnet ligger i sätesbjudning. När detta förekommer kan förlossningen ske endera vaginalt eller genom kejsarsnitt. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors kunskap om och inställning till vattenfödsel : En webbbaserad enkätundersökning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabelle Isaksson; Malin Rudin; [2021]
  Nyckelord :vattenfödsel; kvinnocentrerad vård;

  Sammanfattning : Tillgången av vattenfödsel är begränsad och erbjuds bara i ett fåtal regioner i Sverige. Forskning visar att vattenfödsel bidrar till många fördelar för den födande kvinnan men informationen kvinnan erhåller är bristfällig. Syfte: Att undersöka kvinnors kunskap om och inställning till vattenfödsel. LÄS MER

 5. 5. "Man måste få känna att det är normalt att vara rädd för att föda ut en vattenmelon” : Förlossningsrädda kvinnors upplevelse av bemötande under graviditeten

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Vienna Olsson; Minna Söreling; [2021]
  Nyckelord :Förlossningsrädsla; graviditet; förstföderska; bemötande; upplevelse; kvinnocentrerad vård; tematisk analys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primär förlossningsrädsla innebär en rädsla som uppstått innan kvinnan fött sitt första barn. I Sverige remitteras förlossningsrädda kvinnor till Auroramottagningar för behandling. För att minska kvinnornas rädsla ses stöd från barnmorskan vara en viktig faktor. LÄS MER