Sökning: "Kvinnodans"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Kvinnodans.

  1. 1. En samvaro bortom gränser : En etnografisk studie om Communitydance

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Lindermann Thérese Lindermann; [2014]
    Nyckelord :: Community dance; Kvinnodans; Etnografi; Process; Emotionssociologi; Existentialism; Feminism;

    Sammanfattning : I Sverige är det fåtal studier som berört vad dans, som inte kräver några förkunskaper, kan tillföra i människors liv. Denna studie riktar sig därför till Communitydance, vilket bjuder in en mångfald av människor oavsett tidigare erfarenhet att dansa tillsammans. LÄS MER