Sökning: "Kvinnohistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Kvinnohistoria.

 1. 1. Ögonblick av närvaro

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Hanna Larsson; [2018-08-16]
  Nyckelord :Konst; Textilkonst; Textil; Virka; Virkning; Nystan; Blå; Indigo; Närvaro; Terapi; Psykisk hälsa; Historia; Kvinnohistoria;

  Sammanfattning : Mitt arbete handlar om närvaro, jag har genom olika arbetsmetoder virkat objekt som kapslat in min upplevelse av de ögonblicken.Virkningarnas gråblå monokroma nyanser skapar en underliggande ton av skörhet. Den svaga vibrationen balanseras av garnets öglor som låser varandra och bildar ett starkt sammanhållet material. LÄS MER

 2. 2. MAKING HERSTORY : En kritisk analys av dramatiserad kvinnohistoria i visuell media

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Marlene Linder; [2018]
  Nyckelord :discourse analysis; women s history; tv series; emancipation; early 20th century; patriarchy; gender roles; multimodal; critical analysis; the male gaze; visual media; social roles; status set; diskursanalys; kvinnohistoria; tv-serier; kvinnors frigörelse; 1900-tal; patriarkat; könsroller; multimodal; performativitet; narrativ analys; the male gaze; visuell media; sociala roller; Fröken Frimans krig; social status;

  Sammanfattning : The media is not only a source of entertainment, it is also a way to better understand ourselves and a means to shape our identities. The purpose of different types of communication are never neutral, there is always a discourse and an underlying meaning at work. LÄS MER

 3. 3. Normkritiska och informativa porträtteringar av historiska kvinnor : Problematiken i att skapa icke-könsstereotypa illustrationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Josefine Bäckvall; [2018]
  Nyckelord :Informativ illustration genus;

  Sammanfattning : This thesis discusses how informative illustrations about women’s history can be done with the help from gender perspectives, semiotics and picture telling. It’s hard to inform about women in stereotypical portrayals, since they mostly highlight women’s beauty and looks. LÄS MER

 4. 4. Husbonde, fru, dotter och änka En översikt av forskningen kring kvinnlig gestaltning i historieskrivning och på museum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tim Palmkvist; Maja Åkerman; [2018]
  Nyckelord :Kvinnohistoria; Historiografi; Kvinnlig gestaltning; Museum; Genus;

  Sammanfattning : Women’s history, and how it is depicted, projects how history as well as gender and its norms are viewed, interpreted and reproduced. This overview aims to map the research regarding how women has been depicted in historiography and in museum exhibitions. To get an overview of the field, three areas of female depiction shall be focused on. LÄS MER

 5. 5. Florence Nightingale : Administratör, sjuksköterska och politiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping

  Författare :Jennifer Blixt Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Florence Nightingale; biografier; administratör; sjuksköterska; politiker; genus; kvinnohistoria;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur Florence Nightingale framställs i biografier. Tre biografier har valts om Florence skrivna av olika författare, dessa är utgivna 1952, 1990 och 2007. För att besvara syftet och frågeställningarna valdes en kvalitativ innehållsanalys och en tematisering gjordes. LÄS MER