Sökning: "Kvinnokamp"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Kvinnokamp.

 1. 1. Upp till kvinnokamp : Skildringen av arbetarklassens kvinnor i konsten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Björk; [2022]
  Nyckelord :Art history; working-class; working-class women; women s history; feminism; Albin Amelin; Vera Nilsson; Bror Hjorth; Konstvetenskap; arbetarklass; arbetarklasskvinnor; kvinnohistoria; feminism; Albin Amelin; Vera Nilsson; Bror Hjorth;

  Sammanfattning : Throughout history men and women have not always been given the same opportunities to work. As a result of prevailing politics and norms, women have been relegated to household chores. LÄS MER

 2. 2. “Vill man vara den här coola och snygga tjejen, ja då tarman en snus” : En kvalitativ studie av LYFTs reklamsamarbeten med influencers

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Madelene Wiig; Hanna Ekdahl; [2022]
  Nyckelord :influencer; Instagram; snus; marketing; LYFT;

  Sammanfattning : Syfte och problemformulering: Utifrån fallet tobaksfritt snus är syftet med denna studie att undersöka hur LYFT med hjälp av influencer marketing strategiskt positionerar sig mot specifika målgrupper genom skapandet av jaget och gestaltning av livsstilar. Samt syftar studien till att se hur potentiella konsumenterna uppfattar strategin och reklamsamarbetet. LÄS MER

 3. 3. "Vita Band, med dig vi gå" : Luleå kvinnliga nykterhetsförening, sedermera Vita bandet Luleås, utveckling och kamp under de första 20 åren, 1902 – 1922

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Matilda Wulff; [2022]
  Nyckelord :Vita bandet; Luleå; Kvinnokamp; Nykterhet; Folkomröstningen 1922;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur föreningen Luleå kvinnliga nykterhetsförening, sedermera Vita bandet Luleå grundades och utvecklades under de första 20 åren av föreningens verksamhet. Folkomröstningen 1922 om ett förbud mot rusdrycken kommer också att beröras. LÄS MER

 4. 4. "KVINNOKAMP 2.0" - En studie av diskursen om feminism i Svenska Dagbladet 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Jarnelid; [2019-09-05]
  Nyckelord :Feminism; Gestaltningsanalys; Diskursanalys; Svenska Dagbladet; Individualisering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur diskursen om feminism i Svenska Dagbladets påverkas av att tidningen är obundet moderat. Hur gestaltas feminism som rörelse, identitet och politik i Svenska Dagbladet? Vilka relationer mellan skribenternas åsikter och gestaltningen av feminismen kan utläsas? Metod och material: Studien analyserar 45 artiklar publicerad i Svenska Dagbladet under 2018 med hjälp av ett analysschema där gestaltningsteori och diskursanalys kombineras. LÄS MER

 5. 5. Kvinnlig Gymnastikförening Sverige 1911-12 : Demokratiskola eller fåtalsvälde? Om idealisering av föreningens roll i demokratiseringsprocessen i relation till kvinnorörelse och idrottsrörelse

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Elisa Bastiani; [2019]
  Nyckelord :Idrott; demokrati; förening; kvinnokamp; jämlikhet;

  Sammanfattning : Kvinnlig Gymnastikförening Sverige var aktiv åren 1911-12 med syfte att genomföra en uppvisning under Olympiska Spelen i stckholm 1912. Det kunde bli ett tillfälle för de inblandade kvinnorna att utöva demokrati och bevisa kunskaper i självständig organiseringsförmåga. LÄS MER