Sökning: "Kvinnokroppen"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet Kvinnokroppen.

 1. 1. “VI STRÄVAR [IBLAND] EFTER ATT GENOM REPRESENTATION FÅ ALLA UNGA KVINNOR ATT KÄNNA SIG SEDDA OCH HÖRDA” - En kvantitativ innehållsanalys av representationen av olika kroppsnormer i VeckoRevyn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tove Lindén; Louise Lindkvist; [2019-07-01]
  Nyckelord :VeckoRevyn; normer; normbrytande; representation; Size Hero;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur stort utrymme normbrytande kroppar får i VeckoRevyn samt vilka typer av normbrytande kroppar som får ta del av detta utrymme. Detta i relation till VeckoRevyns kampanj "Size Hero". LÄS MER

 2. 2. Kriminalisering av filmad prostitution - En uppsats avseende det rättsliga förhållandet mellan pornografi och prostitution

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erika Stark; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; prostitution; pornografi; radikalfeminism; kriminalisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I dagsläget regleras såväl prostitution som pornografi inom ramen för brottsbalkens bestämmelser. Skillnader föreligger dock med hänsyn till vilka intressen som ansetts skyddsvärda och vilket behov av kriminalisering som enligt lagstiftaren ansetts föreligga. Endast prostitution är i dagsläget kriminaliserat i svensk rätt. LÄS MER

 3. 3. Att utmana och leka med stereotypiska könsuttryck : En netnografisk studie om framställandet av kvinnokroppen av kända kvinnor på Instagram

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maria Furulind; Sofia Balazsi; [2019]
  Nyckelord :Netnografi; kvinnokropp; Instagram; social konstruktion; genus. semiotik;

  Sammanfattning : Sociala medier har i det senmoderna samhället växt sig stort och blivit en vardag i många individers liv. På Instagram publiceras dagligen inlägg med olika syften vilka ofta inte uppfattas medvetet. Med denna studie fokuserar vi på hur svenska kända kvinnor framställer kvinnokroppen på Instagram. LÄS MER

 4. 4. Kroppspositivism : provdockor och modeller som visuellt kommunikationsverktyg för större storlekar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisa Gustafsson; Ellinor Carlström; [2019]
  Nyckelord :body positivism; body image; the female body; plus size; standard size; mannequin; model; size range; Kroppspositivism; kroppsbild; kvinnokroppen; över norm; normstorlek; provdocka; modell; storleksspann;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur två svenska modeföretag, Modefabriken och Klädverket, som båda påstår sig vara kroppspositiva visar detta i praktiken. Studien är genomförd inom ämnet textilt management. Studien är ur ett företagsperspektiv, men har även genererat inblickar från ett konsumentperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa i relation till bröstcancer : en litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Vicki Falk Deichmann; Louise Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Breast cancer; descriptive; experience; sexuality*; women*;

  Sammanfattning : Background: Sexuality is an important part of people's health and well-being. The treatment of breast cancer can cause extensive side effects that have a detrimental effect on the women's self-image and body image. Menopausal side effects such as dry mucous membranes and impaired sexual health affect women's well-being and attractiveness. LÄS MER