Sökning: "Kvinnor bryter mönster"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Kvinnor bryter mönster.

 1. 1. Den selektivt laglydiga medborgaren : Motiven till att bryta mot lagen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Susanne Pantzare; Robin Svanbom; [2018]
  Nyckelord :adulthood 18 years and older ; crime; motive; self-determination theory; norms;

  Sammanfattning : I samhället finns lagar och normer som är till för att reglera och styra människors beteende. Ibland står lagar i vägen för individens självbestämmande och egna värderingar. Syftet med undersökningen var att undersöka motiven till att medborgare av det svenska samhället bryter mot lagar och typen av brott som begås. LÄS MER

 2. 2. "Där livet händer" : En kvalitativ innehållsanalys av IKEAs reklamfilmer ”Där livet händer” ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Iliriana Maqedonci; Maria Svedenman; [2018]
  Nyckelord :Stereotyper; genus; familjestruktur; narrativ; IKEA; Goffman;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på hur olika könsroller och familjestrukturer representeras i reklamfilmer ur IKEAs kampanj Där livet händer. Studien syftar även till att undersöka om innehållet i reklamfilmerna bryter eller förstärker de normer som finns i samhället. Specifikt studeras innehållet ur fyra reklamfilmer från deras kampanj. LÄS MER

 3. 3. MOMSHAMING : En kvalitativ kritisk diskursanalys om hur nätkritik mot kvinnor utspelar sig på Isabella Löwengrips blogg.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fanny Blomberg; Linn Jerrhage; [2018]
  Nyckelord :Momshaming; norms; blogs; Isabella Löwengrip; cyberhate; mothers; Momshaming; normer; bloggar; Isabella Löwengrip; näthat; mammor;

  Sammanfattning : I det svenska samhället idag är det vanligt att mammor delar med sig av sitt liv på sociala medier. En av dessa mammor är Isabella Löwengrip som är en välkänd person i Sverige och har över 1,5 miljoner följare på sin blogg. Isabella bloggar om sitt vardagsliv och hur det är att vara ensamstående med två barn. LÄS MER

 4. 4. Sex för sexets skull? : En intervjustudie om kvinnors meningsskapande kring casual sex

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erika Vestberg; [2017]
  Nyckelord :casual sex; diskurs; feminism;

  Sammanfattning : Ämnet för denna uppsats är sexuella relationer utanför romantiska förhållanden, med ett annat ord benämnt casual sex. Forskning har skildrat mäns och kvinnors erfarenheter av casual sex som olika och pekat på de negativa konsekvenser praktiken har för kvinnor, samtidigt kan casual sex förstås som ett steg mot kvinnlig frigörelse. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor i ledande positioner; en marginaliserad grupp : En studie om vägen till ett jämställt arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Ewertzh; Ana Lagerstedt Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Jämställdhet; ledarskap; socialisering; stereotyper; könsstrukturering; karriär;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar kvinnor i ledande positioner där de är en marginaliserad grupp. Studienomfattar organisationer inom idrott, bygg, skogsindustrin och IT. Syftet är att undersöka omdet ges olika förutsättningar för kvinnor i ledande positioner i organisationer inomnäringslivet och idrotten där kvinnor är en marginaliserad grupp. LÄS MER