Sökning: "Kvinnor ekonomi ledare"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Kvinnor ekonomi ledare.

 1. 1. Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem som mest lämplig för tjänsten är? : en vinjettstudie om chefers tankesätt i rekryteringsprocesser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Johanna Möller; Beatrice Cehlin; [2020]
  Nyckelord :Spegelbild; rekrytering; mångfald; chefer; könsetiketter;

  Sammanfattning : Historiskt sett har segregeringen mellan könen alltid varit ett problem. Uppdelningen av arbetsmarknaden bidrar till våra olika förväntningar och de stämplar som finns på könen. Mångfalden begränsas av att vi rekryterar vår egen spegelbild. Syftet med studien är att undersöka om chefer rekryterar sin egen spegelbild. LÄS MER

 2. 2. Hur kvinnliga ledare hanterar arbets- och familjelivsbalansen och krossar glastaket : En studie om hur kvinnor på ledande befattningar balanserar arbets- och familjelivet och samtidigt avancerar i karriären

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Annie Joelsson; Tova Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det ska va kul och smitta av sig : En kvalitativ studie om ledarskapskonsulters attityder kring emotionell intelligens och ledarskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Liv Ranweg; [2018]
  Nyckelord :Leadership; emotional intelligence; leadership training; group development; Ledarskap; emotionell intelligens; ledarskapsutbildning; grupputveckling;

  Sammanfattning : Emotionell intelligens (EI) i relation till ledarskap och organisatorisk effektivitet studeras allt mer och börjar anses mer viktigt. I denna studie redovisas ledarskapskonsulters attityder till EI och ledarskap. LÄS MER

 4. 4. Uppfattningar om manligt och kvinnligt ledarskap : I den studerade organisationen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Natasa Vajagic; [2018]
  Nyckelord :Perception; Leadership; Male; Female; Task- and relationship oriented leadership; Uppfattningar; Ledarskap; Manligt; Kvinnligt; Uppgifts- och relationsorienterat ledarskap;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks manliga och kvinnliga uppfattningar om manligt och kvinnligt ledarskap i en mansdominerad bransch, där jag valt att studera en specifik organisation. Den ena frågeställningen är om vilka uppfattningar män och kvinnor har om manligt och kvinnligt ledarskap och den andra frågeställningen är vilka uppfattningar de manliga och kvinnliga respondenterna har om manliga och kvinnliga ledares benägenhet att nå ett optimalt ledarskap. LÄS MER

 5. 5. Att behålla kvinnliga ledare i en mansdominerad bransch

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linnea Bergman; [2018]
  Nyckelord :leadership; equality; construction industry; male dominated; female; ledarskap; jämställdhet; byggbranschen; mansdominerat; kvinnligt;

  Sammanfattning : Historiskt och traditionellt sett har ledarskapet varit maskulint och branscher har varit uppdelade i kvinnliga och manliga. Genom tiderna har det funnits många motståndare tillkvinnligt ledarskap och då framför allt inom de så kallade mansdominerade branscherna. LÄS MER