Sökning: "Kvinnor och äppelträd"

Visar resultat 11 - 13 av 13 uppsatser innehållade orden Kvinnor och äppelträd.

 1. 11. Arbetarlitteratur då och nu ? en jämförelse mellan Kvinnor och äppelträd, Mig äger ingen och Svinalängorna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Pernilla Tonning; [2008]
  Nyckelord :Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Kvinnor och äppelträd; arbetarförfattare; arbetarlitteratur; arbetarklass; Alakoski; marxistisk litteraturteori; Susanna; Linderborg; Martinson; Åsa; Moa; Mig äger ingen; Svinalängorna; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar en titt på svensk arbetarlitteratur och hur den sett ut från 1800-talets slut till idag. Den försöker också gå igenom de olika sätt på vilka begreppen "arbetarförfattare" och "arbetarlitteratur" definierats under denna period. LÄS MER

 2. 12. Fast förankrad i allt som förflyktigas : En studie i det litterära motivet badande kvinnor i svensk arbetarlitteratur

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Ulrika Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Moa Martinson; Ivar Lo-Johansson; Elsie Johansson; Badmotiv;

  Sammanfattning : My aim in this essay is to analyze how the female body is represented in Swedish working class literature. I have compared four different novels all of which contain a female bathing scene: the opening chapter of Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd (1933) , the opening chapter of Ivar Lo-Johanssons Bara en mor (1939) and a scene each in Glasfåglarna (1996) and Mosippan (1998), both written by Elsie Johansson. LÄS MER

 3. 13. Religiositeten i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Catharina Magnusson; [2007]
  Nyckelord :intertextualitet; arbetarlitteratur; skönlitteratur; arbetarförfattare; Moa Martinson; Kvinnor och äppelträd; skapelseberättelsen; bibelord; bibliska motiv; kvinnovetenskap; genus; epikanalys; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka vilka religiösa föreställningar som kommer till uttryck i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd. Verket publicerades 1933 vid en tidpunkt då två viktiga idétraditioner (kristendomen och framstegstanken) förlorat sina givna värden och auktoriteter. LÄS MER