Sökning: "Kvinnor och heder"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Kvinnor och heder.

 1. 1. Att möta flickor i grundskolan som lever i en hederskultur : Skolsköterskors erfarenheter av hälsofrämjande insatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Liza Zöögling; Awas Babur; [2021]
  Nyckelord :Girls; health talks; honor culture; primary school; school nurse; student health teams.; Elevhälsoteam; flickor; grundskola; hederskultur; hälsosamtal; skolsköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tusentals kvinnor och flickor mördas årligen på grund av heder internationellt och det är oftast av manliga släktingar för att återta hedern för familjen. Socialstyrelsen beskriver hedersrelaterat våld en kränkning av de mänskliga rättigheterna. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonals kunskap och attityder till kvinnlig könsstympning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Pettersson; Rebecca Andersson; [2021]
  Nyckelord :Attitude; female genital mutilation; FGM; healthcare professionals; knowledge; Attityd; kunskap; kvinnlig könsstympning; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning innebär helt eller delvist avlägsnade av de externa genitalierna. Detta är ett globalt hälsoproblem och omkring 200 miljoner flickor/kvinnor i världen beräknas vara könsstympade. Varje år riskerar ytterligare 3,9 miljoner flickor att utsättas för könsstympning. LÄS MER

 3. 3. Socialtjänstens attityder till unga män i hederskulturer : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sofia Helgeroth; Josefin Sers; [2021]
  Nyckelord :Honor; Cultures of Honor; Young Men; Sacrifice; Social Services; Heder; Hederskulturer; Unga män; Offer; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Studien är en kvantitativ enkätundersökning och tar hjälp av tidigare forskning för att stryka dess resultat. Heder är ett ämne som ständigt är aktuellt och flera myndigheter i Sverige arbetar aktivt med att motverka det våld och förtryck som sker inom hederskulturer. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser efter könsstympning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Aaliyah Ibrahim; Ayan Abdi Ismail; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Female Genital Mutilation; Health; Health Problems; Literature study; Qualitative Studies; Hälsa; Hälsoproblem; Kvalitativ Studie; Kvinnlig Könsstympning; Litteraturöversikt; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är ett kirurgiskt ingrepp i de kvinnliga genitalierna som av tradition utövas idag i flera delar av världen. Traditionen är vanlig i flera delar av Afrika, Asien och Mellanöstern och på grund av migration är det allt fler könsstympade kvinnor som bor i västvärlden. LÄS MER

 5. 5. "MIN KILLE ÄR INTE ALLTID SÅ SNÄLL..." : -Socialarbetares perspektiv på våld i nära relation bland ungdomar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Nordstrand; Julia Svensson; [2020]
  Nyckelord :Våld i nära relation; ungdomar; socialarbetare; parrelation; heder; porr; stöd; digitalt våld.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka socialarbetares erfarenheter av våld i nära relation bland unga tjejer i heterosexuella parrelationer. Studien genomfördes med en kvalitativ metod och innehållsanalys av fyra semistrukturerade intervjuer med socialarbetare som ledde fram till följande resultat: Det finns skillnader mellan unga tjejer och vuxna kvinnor som befinner sig i en nära relation där de blir utsatta för våld. LÄS MER