Sökning: "Kvinnor onani"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Kvinnor onani.

 1. 1. "Jag har blivit mycket lyckligare sedan jag slutade intressera mig för kvinnor och bytte till sexdocka" : En kvalitativ studie om erfarenheter hos personer som använder sexdockor

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Eliana Robatto; [2021]
  Nyckelord :Fetish; Internet forum; Masturbation; Queer phenomenology; Sex aids Sexdoll; Sexrobot; Fetisch; Internetforum; Onani; Queer fenomenologi; Sexdocka; Sexhjälpmedel Sexrobot.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa erfarenheter av att använda en sexdocka, så som de framkom i ett svenskt internetforum. Debatten som förs i media kring sexdockor tenderar att återuppliva polariserade ståndpunkter som handlar om genus, sexualitet, pornografi och kommersialism. LÄS MER

 2. 2. No Fap - Den sexuellt frustrerade mannens räddning? : En kritisk studie om maskulinitet och mäns frivilliga avståndstagande från pornografi och masturbation i forumet Nofap.com

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Vincent von Sydow; [2020]
  Nyckelord :Nofap; Maskulinitet; maskuliniteter; sexualitet; hegemoni; homosocialitet; diskursteori; onani; masturbation; pornografi;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka diskurser om maskulinitet och sexualitet som förekommer i internetforumen på hemsidan Nofap.com som är en sida riktat personer med ett pornografi och onaniberoende. LÄS MER

 3. 3. Livet är för kort att runka sönder - En kritisk diskurspsykologisk studie av manlig sexualitet i en svensk NoFap-diskurs på Flashback

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Torbjörn Skoglund Nyberg; [2020]
  Nyckelord :avhållsamhet; kritisk diskurspsykologi; maskulinitet; onani; pornografi;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker med en kritisk diskurspsykologisk ansats hur män i en svensk NoFap-diskurs på Flashback konstruerar maskulinitet. NoFap är en amerikansk plattform som rekommenderar framförallt män att avstå från pornografi och onani under en period för att förbättra sin sexuella hälsa. LÄS MER

 4. 4. Kvalificerad sexuell handling : med samlag som jämförelsenorm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Andrea Marunga; [2014]
  Nyckelord :kvalificerad sexuell handling; våldtäkt; sexuellt tvång; jämförelsenorm; sexuell handling; annan sexuell handling; kränkningens allvar; diskursanalys;

  Sammanfattning : Brottet våldtäkt består i att någon genom tvång eller utnyttjande företar en sexuell handling. Alla sexuella handlingar utgör dock inte våldtäkt, utan handlingen måste vara av en viss allvarlighetsgrad. De sexuella handlingar som faller under bestämmelsen om våldtäkt benämns ibland kvalificerade. LÄS MER

 5. 5. Det sexuella Självet onanerar : En symbolisk interaktionistisk studie om unga kvinnors upplevelser av sexuellt handlandet och varande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Anna Landqvist; [2009]
  Nyckelord :sexuella handlingar; normer; identitetsutveckling; symbolisk interaktionism; fenomenologi; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att beskriva och ge ökad förståelse för unga kvinnors upplevelser och erfarenheter av sexuella handlingar samt hur individen uppfattar och internaliserar normer och hur normerna och upplevelserna påverkar individens identitetsutvecklingen. Uppsatsen utgår ifrån ett socialpsykologiskt perspektiv med avstamp i symbolisk interaktionism (Mead, 1976), fenomenologi (Kvale, 1997) och socialkonstruktionism(Gergen, 1999). LÄS MER