Sökning: "Kvinnornas historia"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Kvinnornas historia.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av sin sexuella hälsa upp till sju år efter förlossning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Almestål; Jennifer Johansson; [2021]
  Nyckelord :Adjustments to motherhood; after childbirth; communication; physical changes; sexual health; Anpassning till moderskap; efter förlossning; fysiska förändringar; kommunikation; sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera faktorer påverkar sexuell hälsa bl a biologiska och fysiologiska faktorer samt genus. Genus i sin tur påverkas av samhällets värderingar som i sin tur styrs av dess historia, politik, kulturella värderingar, ekonomiska förutsättningar mm. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att drabbas av missfall samt bemötande av vårdpersonal : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Therese Gustafsson; Caroline Hillman; [2017]
  Nyckelord :treatment; miscarriage; experience; bemötande; missfall; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Miscarriage is also called spontaneous abortion and occurs in about 20 percent of all pregnancies. The majority of miscarriages occur before 12 weeks of pregnancy and the main causes are chromosomal abnormalities or damage to the fertilized egg. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors historia: mer än vårt kön : En intersektionell studie över tidskriften Historiskan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Caroline Lundqvist; [2016]
  Nyckelord :gender history; intersectionality; ethnicity; class; sexuality; genushistoria; intersektionalitet; etnicitet; klass; sexualitet;

  Sammanfattning : There have been several studies that have found that history textbooks are not equal when it comes to the representation of men and women. They are characterized by male perspective, where women as individuals and in groups are unapparent. LÄS MER

 4. 4. Vem är Isabella? : en interpretationsstudie med avstamp i den italienska kulturhistorien

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Lovisa Huledal; [2016]
  Nyckelord :Opera; Rossini; interpretation; operahistoria; bel canto; l’italiana in Algeri; opera buffa;

  Sammanfattning : Följande arbete är en studie av den tid och samhälle som Rossinis opera L’italiana in Algeri skapades i och syftar till att ligga till grund för en rollgestaltning av operans huvudroll, Isabella, som är både musikaliskt och historiskt tidstrogen. Studiens huvudfrågeställning är ”Vem är Isabella?”. LÄS MER

 5. 5. Svårigheter ur nyanlända muslimska kvinnors egen synvinkel : Ett fenomenologiskt perspektiv på hur nyanlända muslimska kvinnor ser på den nya världen, missförstånd och krockar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Marilena Kaz-Danno; [2014]
  Nyckelord :Muslimsk kvinna; fenomenologi; livsvärlden; svårigheter; sunt förnuft;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att ta reda på de svårigheter utifrån nyanlända muslimska kvinnors egna synvinkel som de stöter på när de etablerar deras liv i Sverige. Mitt material består av intervjuer med de nyanlända muslimska kvinnorna och böcker. LÄS MER