Sökning: "Kvinnors brottslighet"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Kvinnors brottslighet.

 1. 1. Kvinnor som mördar sina intima partners

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Shebani Lana; Pietroczuk Julia; [2019]
  Nyckelord :intimt partnermord; Partnervåld; The battered woman syndrome; Kvinnor som mördar; Victim precipitation; Social kognitiv inlärningsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors brottslighet utgör endast en minimal del av brottsligheten som existerar, eftersom det i regel är män som begår brott. Detta speglas av brist på kunskap om kvinnliga förövare. Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa det studerade ämnet och på så sätt öka uppmärksamheten i samhället för kvinnliga mördare. LÄS MER

 2. 2. Unga kvinnor i Malmö. En kvantitativ undersökning om kriminellt beteende, umgängesmönster samt drogkonsumtion hos flickor i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Cecilia Carlborg; [2018]
  Nyckelord :droger; flickor; inlärning; Malmö; rutinaktivitet; sociala band; strain; ungdomsbrottslighet;

  Sammanfattning : Carlborg, Cecilia. Unga kvinnor i Malmö. En kvantitativ undersökning om kriminellt beteende, umgängesmönster samt drogkonsumtion hos flickor i Malmö. Examensarbete i Kriminologi 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors brottslighet och dess orsaker : En studie om framträdande riskfaktorer för kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Nejra Kadric; Linn Gilberg; [2018]
  Nyckelord :female crime; risk factor; socialist feminist criminology; kvinnlig brottslighet; riskfaktor; socialistisk feministisk kriminologi;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to identify the risk factors most prominent in women suspected of crimes. For this, a quantitative method was used in which data obtained from personal investigations carried out by the Swedish correctional facility, Kriminalvården, were compared to public statistics of the normal population. LÄS MER

 4. 4. En dubbel avvikare : En kvalitativ studie om socionomstudenters syn på kvinnors brottslighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lina Olsson; Mia Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :Crime; Delinquency; Gender; Norms; Kriminalitet; Brottslighet; Genus; Normer;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to survey Swedish students of social workers views on gender in correlation to delinquency. By doing so, we hoped to gain knowledge in how opinions on gender differences are constructed, with focus on femininity. The study was conducted through interviews with two focus groups, containing two vignette case. LÄS MER

 5. 5. Brottslighet i skymundan - En undersökning av kvinnors våld mot män och domstolens bedömning därav i ett genusrättsvetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrika Svensson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; fridskränkningsbrott; grov kvinnofridskränkning; grov fridskränkning; kvinnors våld mot män; rättsfall; genusrättsvetenskap; jämlikhet; jämställdhet; criminal law; women s violence against men; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Criminal law is gender neutral in its written construction, but there are exceptions. One of those exceptions is gross violation of women’s integrity. Its sibling provision is called gross violation of integrity, which is gender neutral. LÄS MER