Sökning: "Kvinnors upplevelse av barnmorskans stöd under förlossning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Kvinnors upplevelse av barnmorskans stöd under förlossning.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av förlossningsrummet : en kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Johansen; Therese Persson; [2019]
  Nyckelord :kvinna; förlossningsplats; förlossningsrum; erfarenhet; födelseplats; empowerment;

  Sammanfattning : Att föda barn är en viktig existentiell upplevelse och födelseplatsen har varierat genom historien. I många århundraden födde kvinnor barn i hemmet men från mitten av 1950-talet föds de allra flesta svenska barn på speciella förlossningskliniker på sjukhus. Förlossningsrummen skiljer sig inte från sjukhusens ordinära patientsalar. LÄS MER

 2. 2. Det professionella stödets betydelse för pappors upplevelse av sitt första barns födelse : en kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ida Jansson; Sandra Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; förlossning; information; kommunikation; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I alla tider har kvinnor stöttat andra kvinnor under förlossningen och den födande kvinnan ses som huvudperson. Omfattande forskning finns på kvinnors behov av professionellt stöd under förlossningen. Nyligen har även pappors upplevelse och behov uppmärksammats. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av en förlossning som startat genom induktion

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Angelique Nord; Sofia Olsson; [2018]
  Nyckelord :experience; delivery; induced labour; reception; support; content analysis; upplevelse; förlossning; induktion; bemötande; stöd; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Förlossningsvården är i ständig förändring. Att andel induktioner de senaste 20 åren har ökat är en av dem. Flera studier pekar i riktning mot att den ökningen kommer att fortsätta. LÄS MER

 4. 4. Erfarenhet av att följa födande kvinnor i olika förlossningsställningar : En intervjustudie med barnmorskor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Maja Ekström; Veronika Elvingson; [2016]
  Nyckelord :Barnmorska; bristningar; förlossningsställningar; förlossningsvård; normal förlossning;

  Sammanfattning : Bakgrund: En barnmorska, självlärd eller upplärd, har långt tillbaka i tiden assisterat kvinnan vid förlossningen. I Sverige handlägger en barnmorska den normala förlossningen. Barnmorskan har en nyckelroll i att följa kvinnan i de förlossningsställningar hon önskar. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskans upplevelse av kollegial närvaro under förlossningens utdrivningsskede

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Åsa Emanuelsson; Pia Lönnqvist; [2015]
  Nyckelord :barnmorska; kollegial närvaro; utdrivningsskedet; upplevelse; teamwork; kollegialt stöd; kollegialt lärande; sexuell och reproduktiv hälsa;

  Sammanfattning : Barnmorskan handlägger den normala förlossningen där förebyggande och sjukvårdande åtgärder ingår. Hela arbetslagets kunskaper och erfarenhet ska tillvaratas och vårdarbetet fördelas utifrån patientens behov. LÄS MER