Sökning: "Kvinnors väntan"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Kvinnors väntan.

 1. 1. “Pansarskeppet kvinnligheten” deconstructed : A study of Eva Dahlbeck’s stardom in the intersection between Swedish post-war popular film culture and the auteur Ingmar Bergman

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Saki Kobayashi; [2018]
  Nyckelord :“Pansarskeppet kvinnligheten”; Eva Dahlbeck; Ingmar Bergman; Swedish film stars; Post-war Swedish popular film culture and media discourses; Waiting Women; A Lesson in Love; Smiles of a Summer Night; Richard Dyer; Filmjournalen; “Pansarskeppet kvinnligheten”; Eva Dahlbeck; Ingmar Bergman; Kvinnors väntan; En lektion i kärlek; Sommarnattens leende; Filmjournalen;

  Sammanfattning : Eva Dahlbeck was one of Sweden’s most respected and popular actresses from the 1940s to the 1960s and is now remembered for her work with Ingmar Bergman, who allegedly nicknamed her “Pansarskeppet kvinnligheten” (“H.M.S. Femininity”). LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ibadete Hyseni; Hadil Abdu-Abdalla; [2017]
  Nyckelord :Endometriosis; experiences; diagnosis; literature study; Endometrios; upplevelse; diagnos; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som drabbar 10 % av alla kvinnor i fertil ålder. Endometrios innebär att rester av livmoderslemhinnan vandrar ut i kroppen, istället för att följa med menstruationsblodet ut ur kroppen. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av livskvalité vid endometrios : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linn Olsson; Linda Palm; [2016]
  Nyckelord :endometriosis; experience; pain; quality of life; women; endometrios; erfarenhet; kvinnor; livskvalité; smärta;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar upp till 10 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen debuterar oftast i 25- till 30- årsåldern, i form av symtom som samlagssmärta, rikliga blödningar, smärtsamma menstruationer och kronisk mag- och bäckensmärta. LÄS MER

 4. 4. När bröstcancern förändrar livet : Kvinnors upplevelser av bröstcancer under sjukdomsperioden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sara Granath; Marie Dahlberg Nilsson; Emma Sköld; [2016]
  Nyckelord :breast cancer; emotions; experience; person-centered care; women; bröstcancer; kvinnor; känslor; personcentrerad omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2014 diagnostiserades 9 730 kvinnor med bröstcancer i Sverige, ungefär 1360 var mellan 40-49 år, vilket vanligtvis innebär att familj och arbete tar stor plats i vardagen. Bröstcancerdiagnosen skapar upplevelser och känslor och genom att ta del av dessa ökar möjligheten för sjuksköterskan att skräddarsy omvårdnaden utifrån kvinnans behov. LÄS MER

 5. 5. ”Hinner jag få ett nytt hjärta i tid?” : - Unga kvinnors bloggar kring upplevelser av att vänta på en hjärttransplantation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jessica Almsand; Sara Duell; [2014]
  Nyckelord :Experiences; heart transplant; blogs; young women; lifeworld; Bloggar; hjärttransplantation; livsvärld; unga kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet utförda hjärttransplantationer i Sverige ökar och uppgår nu till omkring femtio transplantationer per år. Främsta orsaken till en hjärttransplantation är grav hjärtsvikt. Att drabbas av hjärtsvikt som ung är ovanligt och mycket påfrestande. LÄS MER