Sökning: "Kyckling Ekonomi"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kyckling Ekonomi.

 1. 1. Kycklingproduktion : en analys av produktiongrenens ekonomiska förutsättningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ludvig Bennetoft; Dag Lindahl; [2016]
  Nyckelord :kyckling; slaktkyckling; ekonomi; investeringskalkyl; ekonomiska förutsättningar; kycklingstall; osäkerhetsfaktorer; produktionsvariabler; produktionsfaktorer; investering;

  Sammanfattning : Kycklingkonsumtionen ökar i världen och i Sverige. För att bemöta den ökade efterfrågan på Svensk kyckling som kan förväntas i framtiden behöver den slaktade volymen öka och fler djur produceras. LÄS MER

 2. 2. Ekologisk slaktkyckling : från stallbygge till försäljning

  M1-uppsats, SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Författare :Carl Lindahl; Emma Olsson; [2012]
  Nyckelord :ekologisk; kyckling; stall; slakt; försäljning;

  Sammanfattning : Ekologisk kycklingproduktion är försvinnande liten jämfört med konventionell produktion. En undersökning visar att marknad och ekonomi följt av komplexa regler är det som uppfattas som ekologisk kycklings största problem. LÄS MER

 3. 3. Kyckling från uppfödning till konsument : en fallstudie

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Lind; [2005]
  Nyckelord :ekonomisk kalkyl; kycklinguppfödning;

  Sammanfattning : The aiming with this project is to find out if a small scale chicken production can be profitable, from day-old chicks to a processed smoked product out to stores and consumers. The products will not be available in the stores all the time because we will give the customers quality rather than quantity, so when the product can't be found in the stores the customers will ask for it. LÄS MER