Sökning: "Kyckling"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Kyckling.

 1. 1. Analys kring orsaken till överproduktion av kyckling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Elin Lundh; [2019]
  Nyckelord :Kyckling; förädling; produktion; prognos; kundorderpunkt; överproduktion;

  Sammanfattning : I dagens samhälle förs omfattande diskussioner kring matsvinn och hur vi bör äta hållbart. I denna studie har orsaken till att det produceras för mycket kyckling på Kronfågel AB undersökts. LÄS MER

 2. 2. Värmeåtervinning av luft i kycklingstallar : Återanvändning av energin i frånluften för luftförvärmning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Georg Alegrim; Alexander Anaje; [2019]
  Nyckelord :Heat-X-Rotate; Big Dutchman; värmeåtervinning; värmeväxlare; Rokkedahl; Rockedahl-Energi; Munters; stallventilation; stallmiljö; stallklimat; fuktighetsåterföring; rekuperativ; regenerativ; kycklingstall;

  Sammanfattning : I Sverige har konsumtionen av kyckling per invånare ökat de senaste åren och idag konsumeras 23,2kg per person och år. Eftersom tillväxten för svensk kyckling är hög ökar också medvetenheten hos företag att investera i klimatsmarta alternativ för att minska energibehovet som leder till en minskad uppvärmningskostnad. LÄS MER

 3. 3. Kan bakteriofager användas för att reducera nivån av Campylobacter hos slaktkyckling?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ellen Thor; [2019]
  Nyckelord :Bakteriofager; Campylobacter; slaktkyckling;

  Sammanfattning : Campylobacter spp. är den vanligaste livsmedelsburna bakterien att orsaka sjukdom hos människa i Sverige och i EU. Bakterien orsakar problem som diarré, magont, kräkningar, illamående, feber och huvudvärk men kan också leda till allvarligare komplikationer som reaktiv artrit. LÄS MER

 4. 4. Analys av olika metoder för att uppskatta olika livsmedels effekt på kvävecykeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Kristina Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :Nitrogen use efficiency; nitrogen footprint; eutrophication potental; kväveffektivitet; kvävefotavtryck; övergödningspotential;

  Sammanfattning : Intensifiering av jordbruket globalt har lett till förhöjda halter reaktivt kväve (Nr) i omlopp på jorden. Användningen av stora mängder av framförallt handelsgödselkväve har rubbat balansen mellan reaktivt kväve och icke reaktivt kväve i kvävecykeln, vilket orsakar stora problem i form av övergödning. LÄS MER

 5. 5. The impact of feed and diet on crickets’ nutritional value and anatomy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Gabriella Håkansson; [2018]
  Nyckelord :cricket; house cricket; Cambodian field cricket; Teleogyrus testaceus; entomophagy; protein quality; computer tomography;

  Sammanfattning : Denna studie utvärderar den kemiska sammansättningen hos kambodjanska syrsor (Teleogyrus testaceus) uppfödda på fyra olika dieter. Syrsor från en tidigare studie (Miech et al., 2016) om tillväxt och överlevnad användes i studien. Aminosyrakomposition, mineralinnehåll, vikt och storlek analyserades. LÄS MER