Sökning: "Kyckling"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet Kyckling.

 1. 1. En rörlig hygienprocess : Hur man bör visualisera en animation om hygienprocess anpassat till en stor målgrupp för en statlig webbplats och sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Evelina Chun; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Animation har blivit ett väldigt populärt informationsmedium i sociala medier eftersom rörliga medium fångar ögats uppmärksamhet. Det finns även tidigare forskning som visar att animation underlättar den kognitiva belastningen i jämförelse med bilder i ett narrativ. LÄS MER

 2. 2. Protein environment and structure in neat and hydrated deep eutectic solvents

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Jenny Xiang; Medina Basic; [2020]
  Nyckelord :Deep eutectic solvents; proteins; BSA; lysozyme; choline chloride:glycerol; choline chloride:urea; choline acetate:glycerol; UV-Vis; fluorescence; FT-IR; hydrated deep eutectic solvents; pharmaceutical technology; läkemedelsteknologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The use of deep eutectic solvents (DESs) has a great potential in the pharmaceutical field due to its many advantages such as biocompatibility, low toxicity and biodegradability. Studies have also shown that proteins can be successfully incorporated into DESs. LÄS MER

 3. 3. MINDRE RÖTT KÖTT - MILJÖ ELLER HÄLSOFRÅGA? : En enkätstudie om konsumenters upplevda kunskap om livsmedels påverkan på miljön.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Linnéa Eriksson; William Englund; [2020]
  Nyckelord :Miljö Hälsa Röttkött;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Den svenska befolkningen äter nästan dubbelt så mycket rött kött än livsmedelsverkets rekommendationer. Då rött kött har stor påverkan på miljön kan ökad livsmedelskunskap leda till förbättrade matvanor ur ett miljöperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Analys kring orsaken till överproduktion av kyckling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Elin Lundh; [2019]
  Nyckelord :Kyckling; förädling; produktion; prognos; kundorderpunkt; överproduktion;

  Sammanfattning : I dagens samhälle förs omfattande diskussioner kring matsvinn och hur vi bör äta hållbart. I denna studie har orsaken till att det produceras för mycket kyckling på Kronfågel AB undersökts. LÄS MER

 5. 5. Kassationer vid slakt i svensk slaktkycklinguppfödning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sanna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :kassation; slaktkyckling; slakt; kyckling;

  Sammanfattning : Konsumtion av kött från slaktkyckling ökar stadigt i Sverige, bl.a. på grund av hälsotrender, men även till följd av förhållandevis lågt pris och hög tillgänglighet. För att säkerhetsställa en god livsmedelsäkerhet granskas slaktkroppar som ska bli livsmedel på slakterierna. LÄS MER