Sökning: "Kylkedja"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Kylkedja.

 1. 1. Enabling One-Way Leases of Temperature Controlled Containers: A Heuristic Model

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :SEBASTIAN FORSBERG; ANTON SVENSSON; [2018]
  Nyckelord :Container leasing; Pharmaceutical; One-Way Leasing; Rentals; Capacity Control; Revenue Management; Yield Management; Fleet Management; Containeruthyrning; Läkemedel; Envägsuthyrning; Uthyrning; Intäktsoptimering; Förvaltning; Styrning; Utrustning;

  Sammanfattning : There is an asymmetry in demand for transportation means of goods and commodities globally. One industry in which this trend is especially prominent is the pharmaceutical industry, where the European Union is by far the largest net exporter of pharmaceutical products globally, followed by Switzerland. LÄS MER

 2. 2. En värld fri från Peste des Petits Ruminants 2030 – är det möjligt?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Axelsson; [2016]
  Nyckelord :peste des petits ruminants; utrotning; vaccin; eradication; vaccine;

  Sammanfattning : Peste des petits ruminants (PPR) är en akut virusorsakad sjukdom som drabbar små idisslare. Den kliniska bilden inkluderar erosioner i munhåla, nos- och ögonflöde, feber och anorexi som övergår i respiratoriska symptom och diarréer. I de flesta fall leder PPR till döden. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av fryssäker vaccinväska : För transport av vaccin till svårtillgängliga områden

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Viktor Tillqvist; Viktor Sandqvist; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt fokuserar på att förhindra att vaccinet förstörs vid transport, samt underlätta för vårdpersonal som arbetar för att transportera vaccin till otillgängliga områden. Vaccin måste förvaras kylt. Därför utgörs transporten av vaccin av en så kallad kylkedja. LÄS MER