Sökning: "Kyrkogårdar"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet Kyrkogårdar.

 1. 1. Rum för kontemplation i staden

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Nilsson; Josefina Granberg; [2022]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; kontemplation; transcendens; rum för eftertanke; Galatheas hage; Östra kyrkogården; Nordisk Djungel;

  Sammanfattning : Det tycks bli allt svårare att hitta stunder i vardagslivet där en kan stanna upp, koppla från och koppla av från alla de krav och intryck som stadens höga tempo utgör i dagens moderna samhälle. Med rådande brist på grönområden, börjar allt fler platser för stillhet och reflektion försvinna till fördel för ”multifunktionella” miljöer. LÄS MER

 2. 2. Sorgträd : ett grönt kulturarv med ena roten i graven? – en undersökning av utvecklingen av sorgträd mellan 1967 och 2021 på Gamla kyrkogården i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elna Strömvall; [2021]
  Nyckelord :sorgträd; sorgeträd; kyrkogård; begravningsplats; kulturhistoria; kulturarv; hängask; hängalm; paraplyalm; hängbjörk; tårbjörk; hängbok;

  Sammanfattning : Grönområden och träd i urbana miljöer bidrar med för oss människor nödvändiga ekosystemtjänster, men grönområden riskerar att försvinna i och med en ökad exploatering. Många kyrkogårdar fyller idag en funktion både som begravningsplats och som en grön miljö för rekreation och återhämtning. LÄS MER

 3. 3. Som skrivet i sten : ett gestaltningsförslag av minneslunden på Östra kyrkogården i Malmö utifrån dess framtida funktion och historiska anda

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Malkolm Bonander; Viktor Israelsson; [2021]
  Nyckelord :minneslund; Sigurd Lewerentz; Östra kyrkogården i Malmö;

  Sammanfattning : Kyrkogårdar och begravningsplatser har med urbaniseringen fått nya behov av utveckling då de får allt fler besökare och dess funktion som grönt utrymme har förändrats med förtätningen i städer. Ett ökat antal besökare har lett till att dessa historiska platser behöver tillgängliggöras och utvecklas kring hur, eller om, de kan användas som rekreationsytor. LÄS MER

 4. 4. Med blicken framåt : en omgestaltning av Östra kyrkogårdens minneslund i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Simon Ljungström; [2021]
  Nyckelord :gestaltning; kyrkogård; minneslund; kulturhistoria; Lewerentz; arkitektur;

  Sammanfattning : Detta arbete gjordes som en del av en designtävling med målet att omgestalta Östra kyrkogårdens minneslund i Malmö. Det som efterfrågades var en förbättring av platsen och de omkringliggande ytorna, ur avseendena funktion, tillgänglighet och skötsel. Även inslag av ny teknik var eftersträvansvärt. LÄS MER

 5. 5. In the boundless realm of unending change : Planning for cemeteries in an urban context as envisioned through scenarios

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Kate O'Connor; Johanna Lindroth; [2021]
  Nyckelord :cemetery systems; cemeteries; burial; cremation; urban planning; scenario planning; social justice; cities; Gothenburg; Church of Sweden;

  Sammanfattning : Cemeteries are an integral part of the cityscape, which as a societal function are responsible for the interment of the deceased in a dignified manner. Cemeteries as a space imbued with cultural, historical, religious and emotional significance - as a site for grief, reflection and contemplation they also have a significant physical presence in the city. LÄS MER