Sökning: "Kyrkomusik"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Kyrkomusik.

 1. 1. Kyrkomusikerns ABC - kyrkomusikens A och O? : Församlingens önskemål om kyrkomusikerns kompetens relaterat till kyrkoordningens bestämmelser om behörighet. En kvalitativ studie av hur församlingarnas ambitioner för kyrkomusiken överensstämmer med domkapitlens krav samt Kyrkomötets och Kyrkostyrelsens beslut

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Jonas Ivarsson Lind; [2020]
  Nyckelord :Kyrkomusiker; Kyrkomusikerutbildning; Kyrkomusikertjänst; Domkapitel; Kyrkomöte; Stift;

  Sammanfattning : Hur tänker de här? Varför står det som det gör i annonsen? Så har tankarna gått när jag läst Kyrkans tidnings platsannonssidor med alla olika formuleringar gällande kyrkomusikertjänsterna. Det är svårt att få ihop detta med Kyrkomötets beslut att tydliggöra de olika tjänstenivåerna för kyrkomusiker till tre stycken (A, B och C-nivå). LÄS MER

 2. 2. Om Gud så gett er bara en enda ton. Att hjälpa sånghämmade att hitta sin röst.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Konstnärliga fakulteten i Malmö

  Författare :Karin Söndrebo; [2020]
  Nyckelord :sånghämning; sångröst; sång; kyrkomusik; kör; Performing Arts;

  Sammanfattning : I mitt kommande yrke som kyrkomusiker i Svenska kyrkan kommer jag att leda församlingens musik och i församlingen kommer jag att möta människor som är sångovana eller har svårigheter med att sjunga. I min uppsats redogör jag för mitt arbete med att hjälpa dessa människor att hitta och förbättra sin sångröst, som är ett primärt instrument i församlingens musicerande och gudstjänstliv. LÄS MER

 3. 3. Harald Fryklöf - en svensk Reger? : Om de Regerska influenserna i Harald Fryklöfs orgelmusik

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Daniel Larsson; [2019]
  Nyckelord :Max Reger; Harald Fryklöf; orgel; kyrkomusik;

  Sammanfattning : I detta examensarbete presenteras kort tonsättarna Harald Fryklöf och Max Reger. Skribenten undersöker också vilka likheter som finns främst i deras orgelmusik och hur den kunskapen kunde hjälpa honom i interpretationsprocessen. .. LÄS MER

 4. 4. Kyrkorna kalla till Guds ebjudande om nåd. : Dopets roll i de ekumeniska samtalen mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Annelie Staaf; [2019]
  Nyckelord :dop; ekumenik; teologi; kyrkovetenskap; baptism; troendedop; barndop; församling; dopförnyelse; dopbekräftelse; konfirmation;

  Sammanfattning : Equmeniakyrkan bildades 2011 genom ett samgående mellan Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Svenska kyrkan och Svenska Baptistsamfundet har historiskt sett haft oförenliga dopsyner. Troendedopet i Baptistsamfundet kontra barndopet i Svenska kyrkan har varit en skiljelinje mellan de två samfunden. LÄS MER

 5. 5. När på slaget ska vi musicera? : En uppsats om ensemblers olika tajming i förhållande till dirigentens slag samt vilka faktorer som påverkar detta.

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Tove Åhrman; [2019]
  Nyckelord :dirigering; tajming; timing; slagkärna; konsertmästare; kördirigering; orkesterdirigering; kyrkomusik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER