Sökning: "LÄRANDE"

Visar resultat 16 - 20 av 25051 uppsatser innehållade ordet LÄRANDE.

 1. 16. Problemlösning på lågstadiet : Hur lärare beskriver ett matematiskt problem och sitt arbete med problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mina Hana Ashmoni; [2023]
  Nyckelord :problem solving; teachers working methods; teachers descriptions of a mathematical problem; primary school; problemlösning; lärares arbetssätt; lärares beskrivningar av ett matematiskt problem; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur fem undervisande lärare i årskurserna F-3 beskriver ett matematiskt problem och hur de förhåller sig till undervisning i problemlösning. Den valda metoden är semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 17. Uppsöker renägande samer i Västerbotten fysioterapeutisk vård vid behov? : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jamina Hedman; Jonna Lyngdell Blind; [2023]
  Nyckelord :Fysioterapi; prevalens; renskötare; Sápmi; skador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Renägande samer tillhör en av Sveriges minoriteter, vars arbetssituation kan medföra skador/besvär i rörelseapparaten. Tidigare studier visar att renskötande samer inte uppsöker vård, trots behov, till stor del på grund av bristande kompetens inom sjukvården och förtroendebrist. LÄS MER

 3. 18. Bra kan bli bättre : Förskollärarperspektiv på utmaningar, svårigheter och framtida förändringar i arbetet med barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Larsson Persson; [2023]
  Nyckelord :Children in need of special support; curriculum theory; framework factor theory; preschool; preschool teacher s perspective; special pedagogy.; Barn i behov av särskilt stöd; förskola; förskollärarperspektiv; läroplansteori; ramfaktorteori; specialpedagogik.;

  Sammanfattning : Som följd av tidigare erfarenheter och brister i den tidigare forskning som sökts fram kring ämnet valdes studiens syfte som blev att skapa en djupare förståelse samt lyfta fram svårigheter och utmaningar som förskollärare har stött på i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. Syftet är även att synliggöra de förändringar som anses skulle behövas. LÄS MER

 4. 19. Collaborative & Proactive Solutions i förskolan : –pedagogers förhållningssätt och barns delaktighet i konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Nielsen; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 20. Lättläst flanördiktning? : En komparativ studie av Hjalmar Söderbergs stil i lättläst tappning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Vinci Wedebrand; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur en lättläst version av Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas skiljer sig stilistiskt från originalverket. Det som analyseras är skillnaderna i tempo, styrkan i adjektiven och adverben samt hur stilfigurer används. Studien utgörs av två delundersökningar. LÄS MER