Sökning: "LÄRANDE"

Visar resultat 21 - 25 av 25051 uppsatser innehållade ordet LÄRANDE.

 1. 21. "Man tänker ju inte - nu ska jag använda flöde" : En studie om kommunikation av kroppslig kunskap bland gymnasieelever på estetiska programmet inriktning dans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Jennifer Larsson; [2023]
  Nyckelord :Dans; Danslärare; Energi; Fenomenologi; Flöde; Kroppslig kunskap; Tyngd;

  Sammanfattning : Abstrakt En danselev på gymnasiet ska efter tre års studier ha utvecklat ett dansspråk och kunna kommunicera sitt kroppsliga lärande. Det är en kunskap som kräver både tid och erfarenhet för att utveckla. LÄS MER

 2. 22. En moderniserad arbetsrätt för sjuka arbetstagare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Oskar Liss-Daniels; David Pigou; [2023]
  Nyckelord :Flexicurity; Trygghetsrådet TRR; Sysselsättningstrygghet; Inkomsttrygghet; Anställningstrygghet; AML; LAS; SFB; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att analysera hur anställnings- och inkomsttryggheten förändrats för sjuka arbetstagare efter införandet av Prop 2021/22:176 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Sedan januari överenskommelsen där parterna beslutade om att arbetsmarknaden skulle moderniseras och bli mer flexibel har fokus på en ökad sysselsättningstrygghet framför anställningstrygghet tagit en allt större plats. LÄS MER

 3. 23. Hur lärare kan motivera elever för att lära historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Mhmoud Mhmoud; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det fanns väldigt lite studier som handlade om motivation och hur lärare motiverar elever att lära sig historia. Jag genomförde därför min studie genom att intervjua historielärare, för att få insikt i vilka pedagogiska metoder de använder för att motivera sina elever. LÄS MER

 4. 24. Att undervisa historiebruk i teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Filip Byberg; Teddy Cunrath; [2023]
  Nyckelord :Didactics; historical consciousness; history education; narrative; teaching methods; use of history;

  Sammanfattning : Abstract Studies show that teachers struggle to teach one of the core aspects of history teaching in Sweden, namely use of history. This problem was the reason behind the creation of this overview. The aim of this overview is to examine the theories that surround the didactical concept of use of history. LÄS MER

 5. 25. Mötet med det mångkulturella klassrummet i SO-undervisningen : En litteraturstudie om utmaningar i SO-undervisningen och metoder som kan användas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kia Flöistrup; Emilia Jeppsson; Evelina Persson; [2023]
  Nyckelord :mångkulturellt klassrum; SO-undervisning; undervisningsmetoder; utmaningar;

  Sammanfattning : Vi lever idag i ett samhälle som präglas av mångkultur, ett samhälle där vi konstant stöter på olika kulturer, bakgrunder och språk. Skolan blir i många fall en mötesplats för denna mångkultur, och med sig för den några utmaningar i lärarens undervisning. LÄS MER